18.03.2021

Dünya Genelinde Belediye Ortaklıkları İçin Uzmanlar Programı

Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu (GIZ) ve Engagement Global, küresel düzeyde belediye ve belediye birliklerinin kapasite gelişimlerini desteklemek ve onların Almanya’daki partnerleriyle iş birliğini güçlendirmek için “Dünya Genelinde Belediye Ortaklıkları İçin Uzmanlar Programı”nı (Expert for Municipal Partnerhsips Worldwide - FKPW) yürütmektedir. Programa başvurular Türkiye’deki belediyelerin katılımına da açıktır.

FKPW kapsamında Almanya ve Küresel Güney ülkelerindeki partnerlerinin ortaklaşa karar verdiği bir konu üzerinde çalışan bir uzman Küresel Güney’deki partner kuruluşta 2 yıl süreyle istihdam edilmektedir. İstihdam süresi ihtiyaca göre uzatılabilmektedir. Söz konusu uzmanın görevleri aşağıdaki gibidir:

Kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi

  • Belediye hizmetlerini ve yerel yönetişimi güçlendirmek
  • Mevcut sorunlara somut çözümler üretmek
  • Fon fırsatları ile ilgili öneriler geliştirmek
  • Ortak girişimleri yürütmek
  • Proje yönetimi ve uygulamasıyla ilgili öneriler geliştirmek

İş birliğinin güçlendirilmesi

  • İşbirliği ve paydaş ağlarını genişletmek
  • Köprü kurmak
  • Sürdürülebilir iletişim yapıları kurmak

Partnerliğin içeriğine göre Türkiye’deki partner belediyeler aşağıdaki iki tip uzmandan birini tercih edebilmektedir.

1. Uluslararası uzman (integrated expert): Bu uzman, Türkiye’deki partner belediyede teknik ve stratejik meselelerde anahtar pozisyonda çalışacak olan Avrupalı bir uzmandır. Söz konusu uzmanlar ile yerel iş sözleşmesi yapılacaktır. (Türkiye’deki mevzuat gereği uzmanın sözleşmesi belediye şirketlerinde yapılabilmektedir.) Uzmanın maaşı Türkiye’de programa kabul edilen belediye ve FKPW tarafından ortak karşılanacaktır. Türkiye’deki belediye, istihdam edilen uzmana kendi ülkesinde aynı unvanda çalışan uzmana verilen miktarda maaş verecek, FKPW ise uzmana Avrupa standartlarındaki maaş miktarının verilebilmesi için geri kalan miktarı karşılayacaktır.

2. Yerel uzman (Local expert): Bu uzman, Türkiye’deki partner belediyede teknik ve stratejik meselelerde anahtar pozisyonda çalışacak olan yerel (Türkiye’den) bir uzmandır. Söz konusu uzmanla yerel iş sözleşmesi imzalanacaktır ve uzmanın maaşının tamamını FKPW belediyeye geri ödeyecektir.

FKPW’ye ilgi duyan belediyeler, kardeş şehir ilişkisi, proje işbirlikleri veya herhangi bir faaliyet alanında başlangıç düzeyinde geliştirilmiş bir işbirliği gibi mevcutta işbirlikleri bulunan Alman belediyeler ile partnerlik kurarak programa başvurabilirler. Başvurunun ilk aşaması için Türkiye’deki belediyelerin partnerlik kurmak ve buna ilişkin bir ortak niyet beyanı imzalamak üzere Almanya’dan bir partner belediye ile eşleşme yapmaları gerekmektedir. Ardından Türkiye’deki belediyelerin uzman desteğine ihtiyaç duydukları temayı (örneğin atık yönetimi, enerji verimliliği, ulaşım vb.), uzmanın belediyede yapacağı işlere ve uzman niteliklerine ilişkin beklentilerini ve partnerliğin amacını belirlemeleri beklenmektedir. Bu süreçleri takiben başvurunun FKPW program ekibi tarafından kabul edilmesi durumunda uzman istihdamı aşamasına geçilmektedir.

Program ile ilgilenen belediyeler MBB Uluslararası İşbirliği Uzmanı Özge Sivrikaya’ya [email protected] e-posta adresi üzerinden ulaşabilirler.

Program ile ilgili daha detaylı bilgiye ulaşmak için tıklayınız.