11.04.2017

Diplomasi ve Protokol Eğitimi Katılımcıları Sertifikalarını Aldılar

Marmara Belediyeler Birliği (MBB) Yerel Yönetim Akademisi ve Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi işbirliği ile hazırlanan Diplomasi ve Protokol Eğitim Programı 30 Ocak- 1 Şubat 2017 tarihleri arasında MBB Osman Nuri Ergin Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.

Marmara Belediyeler Birliğinin Marmara Bölgesi’ndeki belediyeler ve diğer yerel yönetimler arasındaki dış ilişkiler bilincinin yaygınlaştırılmasına katkıda bulunulması ve bilhassa iyi uygulamalar çerçevesinde çeşitli deneyim paylaşımlarına zemin hazırlaması ve bu alanda koordinasyonun sağlanması amacıyla kurulmuş olan “Yerel Diplomasi ve Uluslararası İşbirliği Platformu” üyelerine yönelik Diplomasi ve Protokol Eğitim Programı düzenlendi.

“Diplomasi ve Diplomatik Dil”, “Türk Dış Politikasının Temel İlkeleri, Meseleleri ve Güncel Gelişmeler”, “Protokol ve Temsil”, “Kamu Diplomasisi”, “Müzakere Teknikleri” ve “Kardeş Şehir Diplomasisi” konulu konferansları içeren program 3 gün sürdü. Programının ilk gününde Emekli Büyükelçi Sayın Oğuz Çelikkol, “Diplomasi ve Diplomatik Dil” üzerine gerçekleştirdiği sunumda dış politikanın yürütülmesinde hükümetin dışındaki yapıların da büyük rol oynamaya başladığına ve dış politikanın artık sadece Dışişleri Bakanlığını değil, günlük hayatı da etkilediğine değindi. Ardından Dışişleri Bakanlığı Müşaviri, İstanbul Temsilcisi ve Büyükelçi Sayın Uğur Kenan İpek, “Türk Dış Politikasının Temel İlkeleri, Meseleleri ve Güncel Gelişmeler” konusunu anlattı. İpek, terörizmle mücadelenin artık ulusal değil, uluslararası bir olgu olduğunun altını çizdi.

“Kibarlık güçsüzlük değildir”
Programın ikinci gününde Emekli Büyükelçi Sayın Murat Bilhan, “Protokol ve Temsil” üzerine gerçekleştirdiği konuşmasında “Protokol kibarlığın ete kemiğe bürünmüş halidir.” diyerek nezaketin zayıflık değil aksine güç katan bir özellik olduğunu vurguladı. Program, Başbakanlık Kamu Diplomasisi Koordinatörlüğü Direktörü Sayın Necmi Hastürk’ün “Kamu Diplomasisi” konulu sunumla devam etti. Kamu Diplomasi Koordinatörlüğünün “Türkiye’nin söyleyecek bir sözü, paylaşacak bir hikayesi var.” esasıyla hareket ettiğini ifade eden Hastürk, yerel yönetimlerin de kamu diplomasisi alanında en az merkezi yönetim kadar etkin bir rol oynadıklarını belirtti.

Emekli Büyükelçi Sayın Ahmet Erozan, “Müzakere Teknikleri” dersinde karşı tarafa soru sormanın önemine atıfta bulunurken cevabı bilinen soruların müzakereyi sonuca götürmekte çok önemli bir araç olduğunu vurguladı. Program, sertifikaların katılımcılara dağıtımı ile son buldu.

Yerel Diplomasi ve Uluslararası İşbirliği Platformu üyelerinden 19 farklı belediyenin idari personelinin katılımıyla gerçekleştirilen Diplomasi ve Protokol Eğitim Programı kapsamında sunum yapan değerli konuşmacılar, belediyelerin dış ilişkiler birimleri yöneticilerinden oluşan katılımcıların diplomasi ve protokol konularıyla ilgili sorularına uzun yıllar boyunca edindikleri tecrübe ve bilgilerinden hareketle cevaplar sundu. Katılımcılar eğitim programıyla ilgili memnuniyetleri ile birlikte pek çok konuda olduğu gibi dış ilişkiler bağlamında da belediyeler arası koordinasyonun sağlanması adına Marmara Belediyeler Birliğine önemli bir rol atfettiklerini ve bu kapsamda düzenlenen eğitim programları ve çalıştayların devamını temenni ettiklerini belirttiler.