28.11.2019

Değerlendirilebilir Atıkların Yönetimi İçin Hizmet Alımı Yöntemleri Konulu Eğitim Programı Düzenlendi

MBB Çevre Yönetimi Koordinatörlüğü ve MBB Yerel Yönetim Akademisi tarafından, üyelerimizin çevre koruma ve kontrol müdürlüğü ve temizlik işleri müdürlüğündeki ilgili çalışanlarının bilgilendirilmesine katkıda bulunmak amacıyla, 27 Kasım 2019 Çarşamba günü MBB Hızır Bey Çelebi Salonu'nda "Değerlendirilebilir Atıkların Yönetimi İçin Hizmet Alımı Yöntemleri" konulu eğitim programı gerçekleştirildi.

MBB İhale Eğitimcisi Ümit Arslan tarafından verilen eğitimde; değerlendirilebilir atıkların yönetiminde belediyeler, atık toplama işçileri, vatandaşlar ve tehlikesiz atıkları toplama ayırma belgesi olan firmalar olmak üzere dört belirleyici aktörün bulunduğunu söyledi. Bu paydaşların sorumluluklarından söz eden Arslan, sunumuna ilgili mevzuatla devam etti. Kamu İhale Kanunu (4734), Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu (4735) ve Devlet İhale Kanunu (2886) hakkında bilgiler veren Arslan; değerlendirilebilir atıkların yönetiminde gelir getirici ve para harcayıcı olmak üzere iki farklı bileşenin bulunduğunu ve belediyelerin 4734 sayılı ve 2003 tarihli Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı ve 2003 tarihli Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu uyarınca lisanslı firmalarla ihale yöntemi ile çalışacağı (atıkların ayrı toplanması veya toplanıp ayrıştırılması-beldiye için para harcayıcı iş), toplanan ambalaj atıklarının satışı için ise 2886 sayılı ve 1983 tarihli Devlet İhale Kanunu uyarınca satış yapılması (belediye için gelir getirici iş) gerektiğini ifade etti.

Sokak toplayıcılarının belediyeler ve atık yönetim sistemi için çok büyük bir sorun teşkil ettiğinin farkında olduğunu söyleyen Ümit Arslan, bu kişilerin sisteme dahil edilmesinin 696 sayılı KHK ile olabileceğinin altını çizdi.

Ümit Arslan, mevzuat çerçevesinde ambalaj atığı toplama imtiyaz hakkı devrinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri çerçevesinde ihale yoluyla yapılmasının ve karşılığında da gelir elde edilmesinin uygun olacağını belirtti.

1/6

Diğer İçerikler Haberler