16.09.2020

“Covid-19 Bağlamında Güney-Doğu Avrupa'daki (GDA) Belediyeler” Araştırması Yayınlandı

Marmara Belediyeler Birliğinin üyesi olduğu Güney-Doğu Avrupa Yerel Yönetim Birlikleri Ağı NALAS tarafından yerel yönetim birlikleri ile işbirliği içerisinde yürütülen “COVID-19 Bağlamında Güney-Doğu Avrupa'daki (GDA) Belediyeler” konulu NALAS Araştırması, 15 Eylül 2020 tarihinde yayınlandı.

Anket ile, COVID-19'a ilişkin olarak uygulanan geniş çaplı karantinanın Güney-Doğu Avrupa'daki etkilerinin yanı sıra, Güney-Doğu Avrupa bölgesinde yerel ve bölgesel düzeylerde alınan müdahale tedbirlerinin daha iyi anlaşılması için temel teşkil etmek üzere oluşturulmuştur. Anket çalışmasında; etkili ve yenilikçi sosyal ve ekonomik iyileşme stratejileri belirlemek ve nihayetinde NALAS üyesi Yerel Yönetim Birliklerinin savunuculuk çabalarını canlandırmak için somut politika teklifleri oluşturmaya yardımcı olmak amaçlanmıştır. Daha spesifik olarak bu anket, söz konusu geniş çaplı karantinanın sosyo-ekonomik alandaki yönetişim ve yerel yönetim finansmanı üzerindeki etkisini araştırmaktadır.

Şubat 2020 itibarıyla, COVID-19 küresel bir tehdit haline geldi ve Güneydoğu Avrupa (GDA) bu tehditin dışında kalamadı. Bölgedeki yerel yönetimler, pandemi sırasında acil ihtiyaçların karşılanmasında ve toplum sağlığının ve refahının korunmasında çok sayıda zorlukla karşılaştı. Bir sağlık krizi olarak başlayan pandemi, ağır ve uzun süreli sonuçlarıyla İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük ekonomik durgunluğa dönüştü.

Güneydoğu Avrupa yerel yönetimleri, COVID-19 pandemisinin yol açtığı sosyal ve ekonomik krize tepki vermede ön planda olmuştur ve kesinlikle ön planda olmaya devam edecektir. Güneydoğu Avrupa yerel yönetimlerinin karşılaştıkları zorluklar dinlenmeli, anlaşılmalı ve bu zorlukları en etkili ve verimli şekilde ele almak için desteklenmelidirler.

Çabalar bundan sonra bu krizin sosyal, ekonomik ve mali boyutunu yönetmeyi amaçlayan önlemlere odaklanmalıdır. İyileştirme önlemlerinin türleri, tutarlılığı ve zamanlaması, gerçek sosyal ve ekonomik iyileşmede çok önemli bir rol oynayacaktır. Açıkçası, yerel yönetimler, yerel toplumun ihtiyaçlarını daha iyi ve daha hızlı anlamak için en iyi şekilde konumlandırıldıklarından, bu tür kurtarma stratejilerinin başarıyla tasarlanmasında ve uygulanmasında kilit bir role sahiptir.

Sonuçlar, bölgenin yeniden canlanmasını ve toparlanmasını destekleyecek politika eylemleri için analiz ve tavsiyelerin formülasyonunda kullanılmıştır.

NALAS web site linki: http://www.nalas.eu/Publications/Books/Covid-19_Survey

Ekler

Diğer İçerikler Haberler