14.11.2022

COP27’de Su Günü

COP27’DE SU GÜNÜ

İklim değişikliği etkileri çoğunlukla su üzerinde hissedilir. Suyun çok fazla ya da az olması eşit derecede hasar verici olabilir. Bunu Somali’deki kuraklığın yıkıcılığı veya Pakistan’daki sellerin sebep olduğu tahribatlardan anlayabiliriz.

İklim krizinin oluşmasına en az etkisi olan toplulukların en şiddetli iklim değişikliği sonuçlarıyla karşı karşıya kalması büyük bir adaletsizliktir. Bu yıl Pakistan 30 milyar dolarlık kayıplarla karşı karşıya kalırken Nijerya’da 1,4 milyon insan sel sebebiyle yerinden olması bunun en önemli örneğidir.

Bu hususlar bizlerin COP27’deki kayıp ve zararlar -iklim değişikliği etkileri yaşandıktan sonra nasıl üstesinden geliriz- konusunun kritik önemini anlamamıza yardımcı olmaktadır.

Dünya çapında, su güvenliğini iyileştirmek, iklim etkilerine karşı direnci desteklemek ve biyolojik çeşitliliği korumak için doğa temelli çözümlerin (NbS) faydalı olduğunu kanıtlayan, başarılı havza yatırım programlarının birçok örneği vardır.

Buradaki zorluk, bu programların geliştirilmesinin karmaşık olması, yürütülmesi için özel uzmanlık gerektirmesi ve başlamasının uzun zaman alabilmesidir. Su güvenliği için doğaya dayalı çözümlerin dünya çapında uygulanmasını gereken hızda ölçeklendirilecekse, tarihsel olarak sahip olunandan çok daha hızlı hareket edilmesi gerekir. Ayrıca, daha fazla paydaşın katılabilmesini sağlamak için harekete geçilmelidir.

Nature for Water Facility[1], The Nature Conservancy[2] ve sürdürülebilir altyapı danışmanlığı Pegasys[3] tarafından, havza yatırım programları geliştirenlere teknik yardım sağlamak üzere tasarlanmış, amaca yönelik bir programdır.

Girişim, dört yıllık bir süre boyunca 40-60 yer tabanlı etkileşimi desteklerken, aynı zamanda su sektörü içinde doğaya dayalı çözümleri ana akım haline getirecek açık kaynaklı araçlar ve öğrenimler sağlamayı amaçlıyor.

Anahtar Nitelikteki Duyurular:

  • BM İklim Değişikliği Yüksek-Seviye Şampiyonları, aktörlerin kayıp ve zararlarını ele almak ve iklim finansmanını harekete geçirecek olan eylemlerin hızlandırılmasını sağlayacak, pratik eylemlerin yer aldığı bir belge[4] yayınladı. Bahsi geçen İklim Şampiyonları herkesi en gerekli olan yerlerde çözümler uygulamak ve finansal akışın ivmelenmesini sağlamak için iş birliğine çağırmaktadır.
  • COP27 Başkanlığı, Suya Uyum ve Dayanıklılık Girişimi Eylemi’ni (AWARe)[5] duyuracaktır. Bu Eylem, iklim değişikliği etkilerine karşı savunmasız toplumlar ve ekosistemlere, uyum ve dirençlilik konularında suyun ön plana çıkmasını sağlayacak çözümler sağlamayı amaçlamaktadır.
  • Afrika Şehirleri Su Uyum Fonu (ACWA Fonu)[6], 2032 yılına kadar 100 Afrika ilinde 200'den fazla projenin geliştirilmesini ve uygulanmasını desteklemeyi amaçlayan Afrika odaklı yeni bir karma finansman aracıdır.
  • Adil Su Ayak İzi için Glasgow Deklarasyonu[7] imzacıları, gelişmiş ve gelişmekte olan hükûmetlerin, yenilikçi işletmelerin, yatırımcıların ve NGO’ların (Hükûmet Dışı Kuruluşları) 2030’a kadar iklim dirençli ve adil su yönetimini küresel ekonominin odağına alınması amacıyla girişime katılımları için çağrı yapacaktır.
  • Başımızın Üstündeki Çatı (Roof Over Our Heads)[8] kampanyası resmi olarak başlatıldığının duyurusunu Resilience Hub’da yapacaktır. Kampanyanın amacı Hindistan’daki topluluk proje laboratuvarlarından başlayarak 2050’ye kadar iki milyar insana dirençli, düşük karbonlu ve ekonomik evler sağlamaktır.
  • Önde gelen on denizcilik kuruluşu ve yeşil hidrojen üreticisi küresel denizcilik sektörünü, karbondan arındırma yoluna katmak ve %5 sıfır-emisyonlu nakliye yakıtlarının tedariğini sağlayabilmek amacıyla 2030 yılına kadar en az 5 milyon ton yeşil hidrojen üretmeyi ve dağıtmayı taahhüt etmiştir.
  • Hollanda, Deltalar ve Kıyı Bölgeleri için Şampiyonlar Grubu’nu tanıttı. Grup kısa ve orta vadede deltaların ve kıyı bölgelerinin sürdürülebilir yönetimini gerçekleştirmek için ülkeler ve Küçük Ada Devletleri arasında uyumlu eylem sağlayacak niteliktedir. Ayrıca, ülkelere Ulusal Uyum Planları’nın (NAP'ler) veya ulusal iklim uyum stratejilerinin bütünleşik olarak uygulanması konusunda bölgeye özel tavsiyelerde bulunacaktır.

DERLEYENLER: Ahmet Cihat Kahraman, Melisa Acar, Mustafa Özkul

[1] Nature for Water Facility. https://nature4water.org/

[2] The Nature Conservancy. https://www.nature.org/en-us/

[3] Pegasus Group. https://www.pegasusgroup.co.uk/briefing-papers/how-blue-green-infrastructure-benefits-people-and-the-environment/

[4] Actions After Impacts. https://climatechampions.unfccc.int/actions-after-impacts-addressing-climate-losses-and-damages/

[5] Action on Water, Adaptation and Resilience. https://cop27.eg/#/presidency/initiative/aware

[6] African Cities Water Adaptation Fund. https://climatechampions.unfccc.int/africas-future-is-urban-heres-how-we-ensure-its-resilient/

[7] The Glasgow Declaration for Fair Water Footprints. https://fairwaterfootprints.org/

[8] Roof Over Our Heads. https://climatechampions.unfccc.int/roof-over-our-heads-delivering-resilient-affordable-low-carbon-homes-for-2bn-people-by-2050/