14.11.2022

Marmara Belediyeler Birliği COP27’de Yerel İklim Politikalarını Konuştu

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS) 27. Taraflar Konferansı (COP27) bu yıl 6-18 Kasım 2022 tarihleri arasında Mısır'ın Şarm-El Şeyh şehrinde düzenleniyor. 14 Kasım’da Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta ve İBB Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Ayşen Erdinçler; MBB Genel Sekreteri M. Cemil Arslan moderatörlüğünde yerel iklim politikalarını Küresel Amaçlar ve ulusal hedefler kapsamında konuştu.

BM İklim Zirvesi, yani yaygın kullanılan adıyla COP27, 1992 yılından beri her yıl düzenlenen ve küresel sıcaklık artışını sınırlamak için dünya liderlerini her yıl bir araya getiren bir konferans. Bu yıl 27. kez düzenlenen zirve, 6-18 Kasım tarihleri arasında Mısır’da yapılıyor. Farklı ülkelerden liderler, temsilciler, uzmanların katılımıyla gerçekleşen zirve bu yıl finans, bilim, biyoçeşitlilik, su, gençlik vb. tematik günler altında şekilleniyor.

COP27’de yer alan Türkiye Pavilyonu’nda MBB Genel Sekreteri M. Cemil Arslan moderatörlüğünde Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta ve İBB Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Ayşen Erdinçler’in konuşmacı olarak yer aldığı Local Climate Policies for Global Goals and National Targets (Küresel Amaçlar ve Ulusal Hedefler Bağlamında Yerel İklim Politikaları) oturumu gerçekleştirildi.

MBB Genel Sekreteri M. Cemil Arslan, şehirlerimizin iklim değişikliğine karşı atması gereken adımları temelde iki bileşende değerlendirebileceğimizi belirtti: “Bunlardan biri iklim değişikliğine neden olan sera gazı emisyonlarını azaltmak, diğeri ise şehirlerimizi iklim değişikliğinin mevcut ve potansiyel etkilerine karşı daha dayanıklı hale getirmek için uyum kapasitesini artırmak.”. Yerelin önemini vurgulayan Arslan, “İklim değişikliğinin etkisi mevcut çevresel zorluklara, coğrafi özelliklere ve iklimle ilgili dinamiklere bağlı olarak farklı şekillerde ve farklı düzeylerde seyredebileceğinden, kentsel ölçekte iklim politikalarına ihtiyacımız olduğu da bir gerçektir.” diye ekledi.

Daha Yaşanabilir, İnsana ve Çevreye Duyarlı Bir Balıkesir

İklim değişikliğinin olumsuz etkilerini en çok hisseden yerleşim yerlerinin başında gelen şehirlerin, uyum ve iyileştirme çalışmalarının da merkezinde yer alması gerektiğini dile getiren Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, “Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak, insanlığa dair her şeyin odağında yer alan iklim değişikliğiyle mücadele konusunda gerek ulusal gerekse uluslararası çabalara destek olma gayretindeyiz.” dedi.

“Balıkesir’i daha yaşanabilir, insana ve çevreye duyarlı bir şehir haline getirme konusunda kararlıyız.”diyen Yılmaz, bu kapsamda hayata geçirdikleri faaliyetlerden bahsetti. Katı atık entegre tesisinde şehrin çöpünden enerji üreterek 50 binden fazla hanenin elektrik ihtiyacını karşılandığını, toplu taşımada karbon salınımını azaltmak için doğalgaz yakıtlı otobüslere geçiş yapıldığını, tarımsal üretimde kalite ve sürdürülebilirliği sağlamak amacıyla kadın çiftçilerle birlikte hayata geçirilen “Tarlada Sıfır Atık” projesi gibi projeleri anlatan Yılmaz, “gücünü yerelden alan bu mücadelede küresel iş birliklerini çok önemsiyoruz.” dedi. Bu bağlamda Dünya Habitat Günü’nü Balıkesir’de gerçekleştirdiklerinden bahsetti.

Çevre Dostu Gaziosmanpaşa

“İklim değişikliği ve atıklar günümüzde insanlığın karşılaştığı en büyük ve karmaşık problemlerden başında gelmektedir. İklim değişikliği çevresel bir mesele olmasının yanında aynı zamanda sürdürülebilir kalkınmayı yakından etkileyen bir husustur.” diyerek sözlerine başlayan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, bu konuda gerekli planların uygulamaya konulmasının bakanlığın ve yerel yönetimlerin önemle üzerinde durması gereken hususlar arasında ilk sırada yer aldığını belirtti.

"Sıfır Atık Hareketi" kapsamında Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından toplumsal farkındalığın artırılması amacıyla yürütülen bilgilendirme çalışmaları ve faaliyetlerden bahseden Usta, ilçe geneli toplama programı ile 34 bin ton ambalaj atığı toplayarak 8 yılda 346 bin 800 ağacın kesilmesini önlemiş olduklarını söyledi. Pil, cam, bitkisel yağ, giysi, endüstriyel atık gibi farklı birçok geri dönüşebilir atığın kaynağında toplanarak döngüye kazandırılmasıyla 835.256 m3 su tasarrufu, 82.960 m3 depolama alanı tasarrufu,128 milyon kWh enerji tasarrufu ve 31.208 ton ham madde tasarrufu sağlandığını ve 13.509.224 kg sera gazı salınımın önüne geçildiğini belirtti.

Adil, Yeşil, Yaratıcı İstanbul

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Ayşen Erdinçler; adil, yeşil ve yaratıcı bir İstanbul için çalıştıklarını dile getirdi. Bu bağlamda sera gazı emisyonlarının azaltılması için 2005'te dünya kentlerinin bir araya gelerek oluşturdukları bir ağ olan C40 Büyük Kentler İklim Liderlik Grubuna (C40 Cities) Türkiye’den katılan ilk ve tek belediye olduklarını ve 2050 yılı için net sıfır karbon hedefi koyduklarını belirtti. Bu doğrultuda hazırlanan İklim Değişikliği Eylem Planı’na göre İstanbul’un emisyonu 2030’da, 2019’a kıyasla yüzde 52,2 oranında azaltılacak. Atık yönetimi tesisi ile günde 18.000 ton atığın geri kazandırıldığını belirten Erdinçler, bu atıklarla 2021 yılından beri 843.748 MWh elektrik üretildiğini söyledi.

Erdinçler, hazırlanan İstanbul Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planı (SKHP) ile motorlu ağaç trafiğini azaltmak ve ulaşım altyapısını geliştirmenin hedeflendiğinden belirtti. 2040’a kadar şu an %41 olan toplu taşıma kullanım oranını %51’e, 2024’e kadar 404 km olan bisiklet yolunu 1050 km’ye çıkarmanın amaçlandığını anlattı. Tüm bu uygulamalarda katılımcılığın önemini vurgulayan Erdinçler, Bütçe Senin gibi katılımcı uygulamalarla doğrudan ve aktif katılımı teşvik etmeyi amaçladıklarını belirtti.

COP27’de Türkiye

COP 27 Konferansı’nda Türkiye standı açılarak Türkiye’nin iklim değişikliği ile ilgili yaptığı çalışmaların uluslararası düzeyde aktarılabilmesi ve tanıtılabilmesi amacıyla yan etkinlik programları hazırlandı. Programda; 2’si çevrimiçi olmak üzere 65 panel, 1’i çevrimiçi olmak üzere 12 sunum, toplamda 77 yan etkinlik gerçekleştirilecek. Bakan Kurum’un da iklim eylem planını ve ulusal katkı beyanını uluslararası kamuoyu ile paylaşacak.

BMİDÇS’nin en üst düzey karar alma organı olan COP, 1995 yılından itibaren ise uluslararası düzeyde iklim değişikliğiyle mücadele yollarının tartışıldığı bir platform olarak düzenleniyor. BMİDÇS’ne taraf olan ülkelerin katıldığı COP’ta Türkiye dâhil 197 taraf (196 ülke ve Avrupa Birliği) bulunuyor.

Diğer İçerikler Haberler