16.11.2022

COP27’de Cinsiyet Günü

Toplumsal cinsiyet eşitliği yalnızca temel bir insan hakkı değil, aynı zamanda sürdürülebilir bir küresel sistem yaratmanın da temel direğidir.

COP27’de Cinsiyet Günü, iklim hedeflerine ulaşılması da dahil olmak üzere kadınların güçlendirilmesi/yetkilendirilmesi ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin desteklenmesinin fayda sağladığını gösteren kanıtlar ve örnekler sunarak toplumsal cinsiyet eşitliği ve iklim değişikliğiyle mücadelede bütüncül bir yaklaşımın önemini vurguluyor.

2015 yılında Birleşmiş Milletler tarafından belirlenen 17 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı’ndan[1] beşincisi olan SKA 5, cinsiyet eşitliği ile ilgilidir ve çevresel sürdürülebilirliğe yatırım yapmanın cinsiyet eşitliği ile ilgili küresel hedeflere ulaşmakla birlikte gittiğini kabul etmektir.

Çevre sorunlarıyla ilgili karar verme süreçlerinde kadınlar yeterince temsil edilmese de kadınların çevre koruma çabalarına katılımının ve liderliğinin siyasi, ekonomik, sosyal ve kişisel olarak güçlendirilmesi için yollar sunan çok sayıda çalışma vardır.

Uluslararası Doğayı Koruma Birliği'ne (IUCN) göre dünyadaki yoksulların %70'ini[2] kadınların oluşturduğu göz önüne alındığında iklim değişikliğinin etkilerinin kadınları erkeklerden daha fazla geride bırakma tehdidiyle karşı karşıya getirdiği görülmektedir. Çünkü kadınların gıda tedariği ve üretimi, su teminatı ve yemek pişirmek için yakıt temini ile ilgilenme olasılığı daha yüksektir. Kuraklık, sel ve sıcak hava dalgaları gibi aşırı hava olaylarının dünyanın yoksullarını daha belirgin bir şekilde etkilediği değişen bir iklimde bu faaliyetler giderek daha zorlu hale gelmektedir.

DERLEYENLER: Ahmet Cihat Kahraman, Melisa Acar, Mustafa Özkul

[1] Sustainable Development Goals. https://sdgs.un.org/goals

[2] The International Union for Conservation of Nature (IUCN). https://www.iucn.org/resources#:~:text=Women%20have%20proven%20to%20be

Diğer İçerikler Haberler

Beş Ciltlik “Cumhuriyet’in 100 Yıllık Serüveninde Yerel Yönetimler ve Şehircilik” Serisi  Okurlarla Buluşuyor
#Kentleşme#Kültür

Beş Ciltlik “Cumhuriyet’in 100 Yıllık Serüveninde Yerel Yönetimler ve Şehircilik” Serisi Okurlarla Buluşuyor

03.06.2024 Devamını Okuyun >
Beş Ciltlik “Cumhuriyet’in 100 Yıllık Serüveninde Yerel Yönetimler ve Şehircilik” Serisi  Okurlarla Buluşuyor
#Kentleşme#Kültür

Beş Ciltlik “Cumhuriyet’in 100 Yıllık Serüveninde Yerel Yönetimler ve Şehircilik” Serisi Okurlarla Buluşuyor

03.06.2024 Devamını Okuyun >
#VeriYönetimi

"Yerel Yönetimler ve Şehircilik Alanında Uluslararası İyi Uygulama Platformları Veri Seti" Yayında

24.07.2024 Devamını Okuyun >
#VeriYönetimi

"Yerel Yönetimler ve Şehircilik Alanında Uluslararası İyi Uygulama Platformları Veri Seti" Yayında

24.07.2024 Devamını Okuyun >
Marmara Belediyeler Birliğinden Sokak Hayvanları Hakkında Araştırma Raporu
#VeriYönetimi

Marmara Belediyeler Birliğinden Sokak Hayvanları Hakkında Araştırma Raporu

22.07.2024 Devamını Okuyun >
Marmara Belediyeler Birliğinden Sokak Hayvanları Hakkında Araştırma Raporu
#VeriYönetimi

Marmara Belediyeler Birliğinden Sokak Hayvanları Hakkında Araştırma Raporu

22.07.2024 Devamını Okuyun >
MBB Encümeni Tekirdağ’da Toplandı

MBB Encümeni Tekirdağ’da Toplandı

17.07.2024 Devamını Okuyun >
MBB Encümeni Tekirdağ’da Toplandı

MBB Encümeni Tekirdağ’da Toplandı

17.07.2024 Devamını Okuyun >
Şehir&Toplum‘un “Küresel Gündem, Yerel Eylem” Dosya Konulu Sayısı Yayınlandı
#Kentleşme#Kültür#YerelKalkınma#SürdürülebilirKalkınmaAmaçları

Şehir&Toplum‘un “Küresel Gündem, Yerel Eylem” Dosya Konulu Sayısı Yayınlandı

12.07.2024 Devamını Okuyun >
Şehir&Toplum‘un “Küresel Gündem, Yerel Eylem” Dosya Konulu Sayısı Yayınlandı
#Kentleşme#Kültür#YerelKalkınma#SürdürülebilirKalkınmaAmaçları

Şehir&Toplum‘un “Küresel Gündem, Yerel Eylem” Dosya Konulu Sayısı Yayınlandı

12.07.2024 Devamını Okuyun >
The Role of Municipalities in Culture and Arts for Cohabitation Addressed
#Kentleşme#GöçveSosyalUyum#Kültür

The Role of Municipalities in Culture and Arts for Cohabitation Addressed

28.06.2024 Devamını Okuyun >
The Role of Municipalities in Culture and Arts for Cohabitation Addressed
#Kentleşme#GöçveSosyalUyum#Kültür

The Role of Municipalities in Culture and Arts for Cohabitation Addressed

28.06.2024 Devamını Okuyun >