18.11.2022

COP27’de Biyolojik Çeşitlilik Günü: İklim Değişikliğine Karşı Doğal Savunmamız

Biyolojik çeşitlilik; yiyecek, su, ilaç, istikrarlı bir iklim, ekonomik büyüme ve diğerleri gibi pek çok şey için bağımlı olduğumuz yaşam ağını oluşturan genler ve bakterilerden, ormanlar veya mercan resifleri gibi ekosistemlerin tamamına kadar tüm biçimleriyle Dünya üzerindeki yaşam çeşitliliğidir.

Biyolojik çeşitlilik günü, insanlar ve doğa için iklim değişikliğinin etkilerini azaltmak ve iklim değişikliğini hafifletmek, iklim değişikliğine uyum sağlamak ve direnç oluşturmada doğa temelli çözümlerden yararlanmak için karasal, tatlı su, kıyı ve deniz ekosistemlerinde biyolojik çeşitliliğe değer verme, koruma, onarma ve sürdürülebilir bir şekilde kullanma yönündeki eylemleri ilerletmeyi amaçlamaktadır. Ayrıca iklim değişikliğinin okyanuslar, nesli tükenmekte olan türler, mercan resifleri üzerindeki etkilerini, ekosistem hizmetlerini insanlara ulaştırmak için korunan alanların sürdürülebilirliğini, plastik atıkların su ekosistemleri ve türleri üzerindeki etkilerini, ekosistem tabanlı çözümleri ve bunların iklimle bağlantısını içermektedir.

Günümüzde dört türden biri yok olma tehdidi altında olduğunu düşündüğümüzde çözümün bir kısmı, koruma çabalarını ve politika seçimlerini iyileştirmek için hangi türlerin uyum sağlamak ve dolayısıyla hayatta kalmak için daha donanımlı olduğunu anlamaktır. Biyolojik çeşitlilik sadece ormanlar ve bozulmamış doğadan ibaret değildir. Aynı zamanda doğayı şehirlerimize nasıl entegre ettiğimiz ve tarımsal biyolojik çeşitlilik gibi kavramlarla biyolojik çeşitlilik endişelerini tarım sektörümüze nasıl dahil ettiğimizle ilgilidir. Geleceğin şehirleri ve toplumları buna ihtiyaç duyacaktır.

Türler ve topluluk özellikleri, ekolojik işlevler ve hem karada hem de denizdeki ekosistem hizmetleri arasındaki bağlantıların, bunların iklim değişikliğinden nasıl etkilendiklerinin anlaşılmasını sağlayan programlar önemlidir ve kesin veriler ile etkili ekosistem yönetimi ve izlemesi gerektirecektir.

Bu hususta istişareler yapılırken cesur liderliği ve yatırımlar vurgulayarak, sinerji yaratarak ve eylem için iyi stratejileri paylaşarak iklim ve biyolojik çeşitlilik arasında köprü kurmaya odaklanmak önemlidir.

Günün Başlıca Gündemleri:

  • Biyolojik çeşitlilik ve iklim değişikliğinin karşılıklı bağımlılığı, geniş ölçekte bütünleşik müdahalelere yönelik acil ihtiyaç ve iklim ve biyolojik çeşitlilik krizlerini ele almak için tutarlı ve acil eylemleri taahhüt eden, teşvik eden ve mümkün kılan uluslararası politikaların istişaresi.
  • İklim değişikliği ve biyolojik çeşitlilik arasındaki ilişki hakkında en son bilimsel bilgilerin sunulması.
  • Biyolojik çeşitliliği iklim değişikliği karşısında koruma, arazi restorasyonu, çölleşmeyle mücadele ve sürdürülebilir kullanım yoluyla biyolojik çeşitliliğin yönetiminin iklimin hafifletilmesi ve uyumu için faydalar sağladığı başarılı yaklaşımların ve çalışmaların paylaşılması.
  • Doğa Temelli Çözümler konulu COP27 Başkanlık girişiminin lansmanı.
  • Politika yapıcılar, kurumlar ve tüm paydaşlar tarafından farklı ölçekteki eylemlerin aciliyetine ve ölçeğine odaklanmak.
  • Biyolojik çeşitliliği, istikrarlı bir iklimi ve sürdürülebilir kalkınmayı güvence altına almak için gereken aciliyet ve uygulama ölçeğinin hayata geçirilmesini sağlamak için gençleri, sivil toplumu, özel sektörü ve hükümetleri yapıcı bir diyalog içinde bir araya getirmek.
  • UNFCCC COP26'da kabul edilen Ormanlar ve Arazi Kullanımına ilişkin Glasgow Liderler Deklarasyonu’nun bugüne kadarki ilerlemesini paylaşması.

DERLEYENLER: Ahmet Cihat Kahraman, Melisa Acar, Mustafa Özkul

Okuma önerileri: “Biodiversity and The 2030 Agenda for Sustainable Development Technical Report” https://www.cbd.int/development/doc/biodiversity-2030-agenda-technical-note-en.pdf

“Promoting Synergies Between Climate Change Adaptation and Biodiversity” https://unfccc.int/sites/default/files/resource/UNFCCC-NWP_synergies_NAP-NBSAP_technical-brief.pdf

“Biodiversity and climate change adaptation: The role of forest and grassland ecosystems" https://unfccc.int/sites/default/files/resource/NWP_Biodiversity_BP.v06%20%281%29.pdf

Diğer İçerikler Haberler

Beş Ciltlik “Cumhuriyet’in 100 Yıllık Serüveninde Yerel Yönetimler ve Şehircilik” Serisi  Okurlarla Buluşuyor
#Kentleşme#Kültür

Beş Ciltlik “Cumhuriyet’in 100 Yıllık Serüveninde Yerel Yönetimler ve Şehircilik” Serisi Okurlarla Buluşuyor

03.06.2024 Devamını Okuyun >
Beş Ciltlik “Cumhuriyet’in 100 Yıllık Serüveninde Yerel Yönetimler ve Şehircilik” Serisi  Okurlarla Buluşuyor
#Kentleşme#Kültür

Beş Ciltlik “Cumhuriyet’in 100 Yıllık Serüveninde Yerel Yönetimler ve Şehircilik” Serisi Okurlarla Buluşuyor

03.06.2024 Devamını Okuyun >
Yıkıntı Atıklarının Yönetimi Rehberi İçin Lansman Yapıldı
#ÇevreYönetimi#AfetYönetimi

Yıkıntı Atıklarının Yönetimi Rehberi İçin Lansman Yapıldı

12.06.2024 Devamını Okuyun >
Yıkıntı Atıklarının Yönetimi Rehberi İçin Lansman Yapıldı
#ÇevreYönetimi#AfetYönetimi

Yıkıntı Atıklarının Yönetimi Rehberi İçin Lansman Yapıldı

12.06.2024 Devamını Okuyun >
8 Haziran Marmara Denizi Günü Coşkuyla Karşılandı
#MarmaraDenizi#ÇevreYönetimi

8 Haziran Marmara Denizi Günü Coşkuyla Karşılandı

10.06.2024 Devamını Okuyun >
8 Haziran Marmara Denizi Günü Coşkuyla Karşılandı
#MarmaraDenizi#ÇevreYönetimi

8 Haziran Marmara Denizi Günü Coşkuyla Karşılandı

10.06.2024 Devamını Okuyun >
MBB Encümeni Bursa’da Bir Araya Geldi

MBB Encümeni Bursa’da Bir Araya Geldi

03.06.2024 Devamını Okuyun >
MBB Encümeni Bursa’da Bir Araya Geldi

MBB Encümeni Bursa’da Bir Araya Geldi

03.06.2024 Devamını Okuyun >
Kent Dergisinin Yeni Sayısı
#Kentleşme#Kültür#ÇevreYönetimi

Kent Dergisinin Yeni Sayısı "Marmara Denizi" Kapak Dosyasıyla Çıktı

03.06.2024 Devamını Okuyun >
Kent Dergisinin Yeni Sayısı
#Kentleşme#Kültür#ÇevreYönetimi

Kent Dergisinin Yeni Sayısı "Marmara Denizi" Kapak Dosyasıyla Çıktı

03.06.2024 Devamını Okuyun >
Çözüm Laboratuvarı Kapsamında “Bakım Verenleri Destekleme Atölyesi” Düzenlendi

Çözüm Laboratuvarı Kapsamında “Bakım Verenleri Destekleme Atölyesi” Düzenlendi

28.05.2024 Devamını Okuyun >
Çözüm Laboratuvarı Kapsamında “Bakım Verenleri Destekleme Atölyesi” Düzenlendi

Çözüm Laboratuvarı Kapsamında “Bakım Verenleri Destekleme Atölyesi” Düzenlendi

28.05.2024 Devamını Okuyun >