06.06.2023

Çevresel Raporlamaya Giriş Webinarı Düzenlenecek

CDP, WWF-Türkiye ve Marmara Belediyeler Birliği (MBB) işbirliğinde 19 Haziran 2023 tarihinde CDP-ICLEI Track raporlama sisteminin tanıtılacağı “Çevresel Raporlamaya Giriş” başlıklı çevrimiçi seminer düzenlenecektir.

MBB, CDP ve WWF-Türkiye işbirliği ile düzenlenecek olan çevrimiçi seminerde, CDP’nin iklim kriziyle mücadele alanında sunduğu destekler ve “CDP-ICLEI Track” raporlama platformu hakkında bilgi verilecektir.

Bu platform aracılığıyla yerel yönetimler, çevreye olan etkilerini raporlayabilir, karbon ayak izlerini ve çevresel etkilerini daha iyi anlayabilir, çevresel sürdürülebilirliği artırmak ve kentte yaratılan sera gazı emisyonlarını azaltmak için hangi alanlarda değişikliklere gitmeleri gerektiğini belirleyebilirler. Seminerde ayrıca yerel yönetimlerin “CDP-ICLEI Track” aracılığıyla katılabileceği, WWF tarafından 10 yılı aşkın süredir düzenlenen “Tek Dünya Kentleri Yarışması” hakkında da bilgi verilecektir. 

Etkinlik dili Türkçe olacaktır.

19 Haziran 2023 saat 11.00’de düzenlenecek olan etkinliğe buradan kayıt olabilirsiniz. 

CDP’nin Sağladığı Ücretsiz Hizmetler: 

CDP tarafından hazırlanan Şehirler Soru Seti, uluslararası kabul gören ve sürecin her adımını içeren bir iklim eylemi kılavuzudur. Yerel yönetimler, 25 Temmuz 2023 tarihine kadar iklim kriziyle ilgili mücadeleyi bu soru seti aracılığıyla raporlamaya çağrılmaktadır. CDP, verilen yanıtları analiz ederek geri bildirim sunmakta ve tespit edilen sorunlu alanlarda çözüm sağlamak için farklı ortaklarla bağlantı kurulmasını sağlamaktadır. 

Soru seti, iklim riskleri, kırılganlık durumları, uyum hedefleri ve eylemler, sera gazı emisyonları ve bu emisyonların nasıl azaltılabileceği ile ilgili soruların yanı sıra yerel iklim projelerinin finansman ve destek ihtiyaçlarına yönelik soruları da içermektedir. 

Çevresel Raporlama Alanında Uluslararası Altın Standart: 

İklim eylemi üzerine çalışmaya yeni başlamış yerel yönetimler, raporlama platformunun bütünsel yaklaşımı ve sağladığı etkili geri bildirimleri sayesinde iklim eylemlerini yapılandırmak ve öncelik alanlarını belirlemek için platformu kullanabilir. 

İklim eylemi konusunda ileri seviyede çalışmalar yürüten yerel yönetimler ise, raporlama platformu aracılığıyla uluslararası standartları ne ölçüde karşıladıklarını ölçebilir, CDP A Listesi içerisinde yer alarak yeşil yatırımcılara başarılarını gösterebilirler. CDP yerel yönetimlere ayrıca raporda belirtilen iklim projelerine yönelik yaklaşan finansman veya teknik destekler hakkında bilgilendirme de yapacaktır. 

Çevresel Girişimlere Kolaylıkla Katılma Fırsatı: 

CDP-ICLEI Track, çevresel verilere ihtiyaç duyan çevresel girişimleri bir araya getiren bir merkez olarak hizmet vermektedir. Yerel yönetimler, ilgili oldukları girişimleri seçerek CDP aracılığıyla bu girişimler ile verilerini paylaşabilirler. Global Covenant of Mayors (Küresel Belediye Başkanları Sözleşmesi) ve United Nations Cities Race to Zero (Birleşmiş Milletler Net-sıfır için Yarışan Şehirler Girişimi) gibi önemli girişimlere katılımın yanı sıra, 10 yılı aşkın süredir WWF tarafından devam ettirilen Tek Dünya Kentleri Yarışması (One Planet City Challenge) katılım imkânı da bulunmaktadır. 

Tek Dünya Kentleri Yarışması (One Planet City Challenge - OPCC) 

Tek Dünya Kentleri Yarışması (One Planet City Challenge - OPCC), küresel uzman topluluğundan gelen en sağlam eylem tavsiyelerini demokratikleştirmeyi ve gezegendeki herhangi bir şehir veya bölge için kolayca kullanılabilir hale getirmeyi amaçlayan, iki yılda bir düzenlenen dostane bir yarışmadır. Katılımcı şehirlerin, alandaki en iddialı liderleri öne çıkarılırken en iyi iklim azaltım ve uyum uygulamalarını geliştirmelerine ve yaymalarına yardımcı olur. Katılımcılar, kapasite geliştirme web seminerlerinin yanı sıra yerel WWF ofisleri tarafından yürütülen belirli yerel programlara ve etkinliklere erişebilir. Kazananlar, halkın takdiriyle ödüllendirilir ve eylemlerini ve planlarını vatandaşlarına tanıtmalarına yardımcı olunur. Finale kalan şehirler ayrıca WWF'in küresel halk katılımı kampanyası Kentimi Seviyorum’a da (We Love Cities) katılabilir. 

Webinara kayıt için tıklayınız.

Diğer İçerikler Haberler

Beş Ciltlik “Cumhuriyet’in 100 Yıllık Serüveninde Yerel Yönetimler ve Şehircilik” Serisi  Okurlarla Buluşuyor
#Kentleşme#Kültür

Beş Ciltlik “Cumhuriyet’in 100 Yıllık Serüveninde Yerel Yönetimler ve Şehircilik” Serisi Okurlarla Buluşuyor

03.06.2024 Devamını Okuyun >
Beş Ciltlik “Cumhuriyet’in 100 Yıllık Serüveninde Yerel Yönetimler ve Şehircilik” Serisi  Okurlarla Buluşuyor
#Kentleşme#Kültür

Beş Ciltlik “Cumhuriyet’in 100 Yıllık Serüveninde Yerel Yönetimler ve Şehircilik” Serisi Okurlarla Buluşuyor

03.06.2024 Devamını Okuyun >
The Role of Municipalities in Culture and Arts for Cohabitation Addressed
#Kentleşme#GöçveSosyalUyum#Kültür

The Role of Municipalities in Culture and Arts for Cohabitation Addressed

28.06.2024 Devamını Okuyun >
The Role of Municipalities in Culture and Arts for Cohabitation Addressed
#Kentleşme#GöçveSosyalUyum#Kültür

The Role of Municipalities in Culture and Arts for Cohabitation Addressed

28.06.2024 Devamını Okuyun >
Birlikte Yaşam için Kültür ve Sanatta Belediyelerin Rolü Ele Alındı
#Kentleşme#GöçveSosyalUyum#Kültür

Birlikte Yaşam için Kültür ve Sanatta Belediyelerin Rolü Ele Alındı

28.06.2024 Devamını Okuyun >
Birlikte Yaşam için Kültür ve Sanatta Belediyelerin Rolü Ele Alındı
#Kentleşme#GöçveSosyalUyum#Kültür

Birlikte Yaşam için Kültür ve Sanatta Belediyelerin Rolü Ele Alındı

28.06.2024 Devamını Okuyun >
Dünyanın 11 Büyükşehrinden 26 Yönetici İstanbul’da Buluştu

Dünyanın 11 Büyükşehrinden 26 Yönetici İstanbul’da Buluştu

13.06.2024 Devamını Okuyun >
Dünyanın 11 Büyükşehrinden 26 Yönetici İstanbul’da Buluştu

Dünyanın 11 Büyükşehrinden 26 Yönetici İstanbul’da Buluştu

13.06.2024 Devamını Okuyun >
Yıkıntı Atıklarının Yönetimi Rehberi İçin Lansman Yapıldı
#ÇevreYönetimi#AfetYönetimi

Yıkıntı Atıklarının Yönetimi Rehberi İçin Lansman Yapıldı

12.06.2024 Devamını Okuyun >
Yıkıntı Atıklarının Yönetimi Rehberi İçin Lansman Yapıldı
#ÇevreYönetimi#AfetYönetimi

Yıkıntı Atıklarının Yönetimi Rehberi İçin Lansman Yapıldı

12.06.2024 Devamını Okuyun >
8 Haziran Marmara Denizi Günü Coşkuyla Karşılandı
#MarmaraDenizi#ÇevreYönetimi

8 Haziran Marmara Denizi Günü Coşkuyla Karşılandı

10.06.2024 Devamını Okuyun >
8 Haziran Marmara Denizi Günü Coşkuyla Karşılandı
#MarmaraDenizi#ÇevreYönetimi

8 Haziran Marmara Denizi Günü Coşkuyla Karşılandı

10.06.2024 Devamını Okuyun >