07.07.2023

Çevresel Raporlamaya Giriş Webinarı Düzenlendi

CDP, WWF-Türkiye ve Marmara Belediyeler Birliği (MBB) iş birliğinde 19 Haziran 2023 tarihinde CDP-ICLEI Track raporlama sisteminin tanıtıldığı “Çevresel Raporlamaya Giriş” başlıklı çevrimiçi seminer düzenlendi. Belediyeler verilerini 25 Temmuz 2023 tarihine kadar raporlayabilirler.

“CDP-ICLEI Track” birleşik raporlama sistemi üzerinden belediyelerin çevresel verilerini nasıl raporlayabileceklerine ve raporlamanın faydalarına değinilen seminere, Marmara Bölgesi’nde yer alan belediyeler başta olmak üzere 150 kişi katılım sağladı.

Seminerin açılışında MBB Çevre Yönetimi Koordinatörü Dr. Ahmet Cihat Kahraman, belediyelerin neden çevresel verilerini raporlamaları gerektiğine dair bir konuşma yaptı. Belediyelerin iklim değişikliği risklerine karşı hazırlıklı ve dirençli hale getirilmesindeki önemi belirtti ve bu konuda düzenlenen çalışmaların ancak düzenli bir raporlama ile başarılı olabileceğini ifade etti. Bu bağlamda CDP-ICLEI Track sisteminin belediyeler için büyük bir fırsat sağladığını aktaran Dr. Kahraman, bu sistemin farklı sektörler arasında ortak bir dil oluşturduğunu, belediyelere kendilerini diğer yerel yönetimler ile kıyaslayabilme ve network geliştirme imkânı sunduğunu, teknik ve idari kapasite konusunda belediyeleri desteklediğini ve finansal açıdan yerel yönetimlere yeni kapılar açabileceğini ifade etti.

CDP-Türkiye Proje Yöneticisi Mirhan Köroğlu ise belediyelerin “CDP-ICLEI Track” sisteminin, risk ve kırılganlık değerlendirmesi, emisyon envanteri, emisyon azaltım ve uyum hedefleri ve aksiyonları kapsamında işleyişe nasıl dahil olabileceğine dair bir sunum gerçekleştirdi. Verilerini paylaşan belediyelerin, raporlama süreci tamamlandıktan sonra CDP tarafından derecelendirileceğini ve özelleştirilmiş geri bildirimler alacağını aktaran Köroğlu, belediyelerin ayrıca raporladıkları ve fon ihtiyacı olan projeleri için finansal ve teknik destek fırsatları hakkında da geri bildirim alabileceğini ifade etti. Son olarak, sistemin uluslararası standartlar ile uyumlu olmasından dolayı belediyelerin tek bir noktadan çeşitli yarışma ve girişimlere katılabileceğini ve bu sayede GCOM gibi kent ağlarıyla verilerini paylaşabileceğini belirtti.

WWF-Türkiye İklim ve Enerji Uygulamaları Müdürü Tanyeli Sabuncu tarafından Tek Dünya Kentleri (One Planet City Challenge - OPCC) yarışması hakkında yaptığı bilgilendirmede, on yılı aşkın süredir WWF tarafından düzenlenen ve belediyelerin CDP-ICLEI Track üzerinden katılım sağlayabileceği yarışma ile, Paris Anlaşması'nın küresel ısınmayı 1,5° ile sınırlandırma amacına ulaşmak üzere şehirleri harekete geçirmenin hedeflendiğini aktardı. Bu yarışma ile şehirlerin hem ulusal hem de uluslararası düzeyde görünürlük kazandığı, şehirlerin WWF tarafından 1,5° hedefine yönelik stratejik rehberlik edinebildiği ve kamu iletişim desteği elde edebileceği aktarıldı.

Tanyeli Sabuncu'nun sunumu sonrasında, 2018 ve 2022 yıllarında Türkiye Ulusal OPCC şampiyonu olan İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden İklim Değişikliği ve Temiz Enerji Şube Müdürü Ahmet Toker, belediyenin iklim değişikliği konusunda yürüttüğü çalışmaları katılımcılarla paylaştı. Toker, İzmir’de 2030'a kadar iklim nötr hedefine ulaşmak için yürütülen çalışmaları, 2020 yılında yayınlanan İzmir Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı (SECAP) ve İzmir Yeşil Şehir Eylem Planı (YŞEP) ile aktardı. Ayrıca Toker, belediye olarak CDP-ICLEI Track sistemi ve OPCC ile ilgili deneyimlerini de seminer katılımcıları ile paylaştı.

Etkinliğin video kaydına ve sunumlara buradan erişebilirsiniz.

Son başvuru tarihi 25 Temmuz 2023 olan soru setine erişim sağlamak ve kullanıcı oluşturmak isteyen belediyeler, [email protected] adresi ile [email protected] adresini de CC’ye alarak iletişime geçebilirler. Seminere kayıt yaptıran katılımcılara, belediyeleri adına hesap oluşturmaları için gereken form ayrıca iletilecektir.

Diğer İçerikler Haberler