02.03.2018

Çevre Platformu Doğu Marmara Grubu Kocaeli’de

MBB Çevre Platformu’nun Kocaeli, Sakarya ve Bilecik illerini kapsayan Doğu Marmara Bölgesi toplantısı 28 Şubat 2018 Çarşamba günü Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Ünal Bostan’ın açılış konuşmasını yaptığı toplantı yoğun bir gündemle gerçekleştirildi. Çevre yönetimi alanında tecrübe paylaşımı ve ortak çözümlerin değerlendirilmesini amaçlayan toplantıda katılımcı belediye temsilcileri çevre yönetimi çalışmalarını anlattı. 

Kentsel Dönüşümde “Asbest” Tehlikesi
Kadıköy Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Aynur Şule Sümer, kentsel dönüşüm uygulamaları kapsamında yapılan yıkımlarda açığa çıkan asbestin kontrolü, yönetilmesi  ve bertarafı ile ilgili olarak Kadıköy Belediyesi’nin faaliyetlerini katılımcılara aktardı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Atık Yönetimi Şube Müdürü Hüseyin Kılıç, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin çevre faaliyetleri hakkında bilgiler verdi.

696 Sayılı KHK ve Temizlik Personeli Çalıştırılması Ele Alındı 
Belediyelerin gündeminde önemli bir yer tutan 696 sayılı KHK kapsamında “Temizlik işlerine ilişkin personel çalıştırılması” konusunda MBB İhale Eğitmeni Ümit Arslan bir sunum yaptı. Arslan sunumunda belediyelerin taşeron işçilerin kadro konusu ile ilgili çalışmalarında izleyebilecekleri usullere ilişkin bilgiler verdi. Konuya ilişkin hala çok sayıda bilinmezliğin söz konusu olduğunu belirten Arslan, özellikle “doğrudan hizmet alımı” ile ifade edilmek istenenin daha net bir şekilde ortaya konması gerektiği yorumunda bulundu.

Yeni Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği Görüşüldü
Yeni yayımlanan Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği kapsamında belediyelerin ve piyasaya sürenlerin işbirliğine ilişkin konuların ele alındığı toplantının öğleden sonraki kısmında katılımcı belediye temsilcileri, ambalaj atıklarının yönetiminde uyguladıkları sistemlerini ve karşılaştıkları zorlukları dile getirdi.

‘Nereye Atayım’ Uygulaması Tanıtıldı
Atıkların kaynağında düzgün toplanması ve geri dönüştürülmesi konusunda gelişen yeni şartlara göre, ülkemizde mevzuat düzenlemeleri yapılmaktadır. Bu konudaki gelişmeleri yakalamak için yeni bir sistem ihtiyacını karşılamak için, Nereye Atayım? projesi başlatılmıştır.

“Nereye Atayım” Uygulaması Bölge Sorumlusu Tolga Ural belediyeler ile işbirliği içerisinde yürütülen “Nereye Atayım?” projesini tanıttı. Projenin amacı, geri dönüştürülmesi için atıkların, kaynağında düzgün toplanmasını kolaylaştırmak ve toplama ekipmanlarının doğru takip edilebilmesi için envanter kayıtlarını oluşturmaktır.

Çevre Platformu Bölgesel Ölçekte Toplanmaya Devam Edecek
MBB Çevre yönetimi Koordinatörü Ahmet Cihat Kahraman, Çevre Platformu’nun bölgesel ölçekli toplantılarına önümüzdeki dönemde devam edeceğini ifade etti.