11.04.2017

Bursa’da Kamulaştırma ve Kentsel Dönüşüm Kanunu Anlatıldı

Marmara Belediyeler Birliği, üye belediyelerin personeline yönelik olarak Bursa’da “Kamulaştırma ve Kamulaştırmasız El Atma” ve “Kentsel Dönüşüm Kanunu” konularını içeren dört günlük bir seminer programı gerçekleştirdi. İSKİ I. Hukuk Müşaviri Mahmut Kocameşe ve Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Mehmet Şimşek Deniz’in konuşmacı olarak yer aldığı seminerlere 150 kişilik bir katılım oldu.

İSKİ I. Hukuk Müşaviri Mahmut Kocameşe'nin verdiği “Kamulaştırma ve Kamulaştırmasız El Atma” seminerine Marmara Bölgesinin çeşitli il ve ilçe belediyelerinden başta hukukçular olmak üzere, mimar, mühendis ve belediyelerin ilgili personeli katılım gösterdi.  Etkinliğin ilk bölümünde, T.C Anayasası 35. maddesi ve 46. maddesi ile 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu çerçevesinde, kamulaştırma kavramı, irtifak hakkının kurulması, kamu yararı kararının ve onayının alınması, kamulaştırmadan önce yapılacak işlemler, satın alma usulü, kamulaştırma bedelinin mahkemece tespiti konuları ele alındı.

Anayasa Mahkemesi ve Emsal AİHM Kararları Işığında Örnekler

Etkinliğin ikinci bölümünde ise kısmen kamulaştırma, kamulaştırmadan vazgeçme, iade ve devir, aynın ihtilaflı olması, trampa (takas) yoluyla kamulaştırma, acele kamulaştırma, idareler arası devir, kamulaştırmada faiz oranları,  hukuki el atma, kamulaştırmasız el atma ve kamulaştırmasız el atmada bedel tespiti konu başlıklarını Anayasa Mahkeme Kararları ve emsal AİHM kararları ışığında anlatıldı.

Kocameşe,  Anayasa Mahkemesinin bir süre önce sonuçlanan ve fakat gerekçeli kararının yazılması beklenen; 2013/95 E. 2014/176 K. sayılı 13.11.2014 tarihli kararının 13.03.2015 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanması üzerine güncel olarak bu kararın değerlendirmesini de yaptı: "Söze konu karar, 24.05.2013 günlü, 6487 sayılı Bazı Kanunlar ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede değişiklik yapılması hakkında Kanunun 21. maddesiyle; 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun başlığı ile birlikte değiştirilen geçici 6. maddesinin 12. ve 13. fıkralarının yürürlüğünü derhal; 22. maddesiyle 2942 sayılı Kanunla eklenen 7. maddenin yürürlüğünü  resmi gazetede yayımlanmasından itibaren 6 ay sonra olmak üzere, Anayasa Mahkemesine aykırı bularak reddetmiştir. " Beklenen kararda derhal yürürlüğü durdurulan geçici 6.maddenin de Resmi Gazete’de yayımlandıktan sonra 6 ay daha yürürlüğünün devam edebileceğine ancak AYM bu yönde hüküm oluşturmadığına da dikkat çekti.

Yerel Dokuya Özgü Mimari ve Şehircilik Anlayışı

Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Mehmet Şimşek Deniz’in verdiği eğitim seminerinde konu “6306 Sayılı Kentsel Dönüşüm Kanunu, 5366 Sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” idi.

Seminer, Hz. Muhammed’in şehir yönetimi yaklaşımından başlayıp günümüze kadar süregelen şehirleşme süreci hakkında kısa bilgilendirmeler ile başladı. Günün ilk yarısında 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun kapsamında kentsel dönüşüm süreci; tespit, yıkım ve inşa süreçleri ile tartışıldı. Katılımcı belediyelerin sorularını yanıtlayan Deniz, eleştirilecek noktaların tabii olarak bulunduğunu belirtse de, 6306 sayılı kanunun gerekliliği ve olumlu yönlerini dile getirdi. Günün ikinci yarısında, 5366 sayılı Yıpranan Tarihi ve kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanunu anlatıldı. Deniz, yerel dokuya özgü mimari ve şehircilik anlayışının hâkim olması gerektiğini özellikle vurguladı. 5216 sayılı Büyükşehir Kanunu çerçevesinde plan hiyerarşisini ve planları yapmakla yetkili kamu tüzel kişiliklerini anlatan Deniz, eğitimi Kıyı Kanunundaki önemli noktaları paylaşarak sonlandırdı.

Diğer İçerikler Haberler