11.04.2017

Birlik Encümeni Sapanca’da Toplandı

Marmara Belediyeler Birliği’nin yürütme organı olan Birlik Encümeni, Sapanca’da bir araya geldi. Toplantıda birliğin 2015 yılı etkinlik ve eğitim planı ana gündem maddesiydi.

Aralık ayı Encümen Toplantısı, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe’nin başkanlığında Sakarya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeki Toçoğlu, Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak ve MBB Genel Sekreteri M. Cemil Arslan’ın katılımıyla gerçekleşti.

Toplantı, birliğin radyomarmara.net adresinde klasik Türk müziği ve Türk halk müziği yayını yapan radyosu Radyo Marmara’nın yeni tasarımının encümen üyelerine sunulması ile başladı. Toplantının ilk aşamasında birliğin geçen ay içerisinde düzenlediği eğitim ve etkinlikler hakkında detaylı rapor sunuldu. Çevre, uluslararası işbirlikleri, şehir planlama, kurumsal iletişim ve eğitim alanında düzenlenen bu etkinlikler Birlik Encümeni tarafından etraflıca değerlendirildi.

Etkinliklerin Ana Temaları Belirlendi

Toplantının eğitim ve etkinlik planının sunulduğu ikinci aşamasında ise birliğin 40. yılını kutlayacağı 2015 yılında, etkinliklerin çevre, Marmara Denizi’nin temizliği, afet yönetimi, kardeş belediyecilik ve akıllı belediyecilik odağında şekillenmesine karar verildi. 

Ayrıca 2014’ün Ekim ayında kurulan Yönetici Geliştirme Merkezi’nin öncülüğünde MBB’nin nitelikli ve yönetsel kabiliyetlere tümüyle sahip yöneticiler yetiştirme amacı doğrultusundaki faaliyetlerine ağırlık vermesi kararlaştırıldı. Tüm bu kararların ışığında Birlik Başkanı Recep Altepe “Marmara Bölgesi, Türkiye’nin lokomotifi. Değişim bu noktadan kök salarak başlayacak. Marmara değişirse Türkiye değişir ve gelişir” diyerek MBB’nin faaliyetlerinin gücüne dikkat çekti. 

Sürdürülebilir çevre yönetimi ve kentsel gelişme konusunda yapılabilecek hususların da etraflıca değerlendirildiği toplantıda, ayrıca MBB üyesi belediyelerin kendi aralarında deneyim ve bilgi paylaşımına uygun zemin hazırlayan, verimli kararlar alınmasını kolaylaştıran bir sonraki Başkanlar Toplantısı ve meclis üyelerinin de katılım gösterdiği Genel Kurul’un tarihleri belirlendi. 

Diğer İçerikler Haberler