11.04.2017

Bir Yıllık “kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu” Maratonu Başladı

Marmara Belediyeler Birliği Yerel Yönetimler Akademisi’nin bir yıl boyunca sürecek "5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu" eğitim programı başladı. Kamu Muhasebecisi Erkan Karaarslan tarafından iki haftada bir Perşembe günleri verilecek olan dersler 29 Aralık 2016’ya kadar devam edecek.

Marmara Belediyeler Birliği’nin üyelerinin kurumsal kapasite gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla kurduğu Yerel Yönetim Akademisi, eğitimlerine hız kesmeden devam ediyor. Kalkınma planları ve programlarda yer alan politika ve hedefler doğrultusunda kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliği ve mali saydamlığı sağlamak amacını güden 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu; bir yıl sürecek eğitim boyunca tüm boyutlarıyla ele alınacak.

MBB’nin Eminönü’ndeki merkez binasında Hızırbey Çelebi Seminer Salonun'da yapılacak olan eğitimlerde kamu idareleri bütçeleri, taşınır ve taşınmaz mallar, kamu hesapları ve mali istatistikler, iç kontrol sistemi, dış denetim, yaptırımlar ve yetkili merciler, yürürlükten kaldırılan hükümler, geçici maddeler ve yürürlük olmak üzere gibi konular incelenecek.

Erkan Karaarslan, eğitim programının ilk dersinde 5018 Sayılı Kanun öncesi mali sistemimizdeki eksiklikleri özetledi. Bütçe birliği ilkesinden uzaklaşılmış olması, bütçe planlaması ve uygulamalarının mali yılla sınırlı olması, kamu harcamalarında etkin bir denetimin gerçekleştirilememesi, Sayıştay denetiminin sınırlı olması ve kamuoyuna istenilen düzeyde bilgi üretilememesini bu eksiklikler arasında sıralayan Karaaslan, sağlıklı bir mali yönetim sistemi için gerekli olan niteliklerin altını çizdi. Etkin bütçe, muhasebe sistemi, nakit yönetim sistemi, borç yönetimi, iç kontrol ve denetimin bu noktada son derece önemli olduğunu belirtti.

*Eğitim programının tamamı haberin ekinde mevcuttur.