11.04.2017

Bilişim Kongresi’nde Başkanlar Akıllı Şehirleri Konuştu

Marmara Belediyeler Birliği’nin destekleri ile gerçekleştirilen İstanbul Bilişim Kongresi’nde Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ve Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı akılı şehirleri tartıştılar.

“Akıllı Şehirler” temalı IX. İstanbul Bilişim Kongresi; Türkiye Bilişim Derneği tarafından 18-19 Kasım 2015 tarihlerinde düzenlendi.  Kadir Has Üniversitesi ev sahipliğinde yapılan Kongre, Marmara Belediyeler Birliği, İstanbul Büyük Şehir Belediyesi ve Fatih Belediyesi destekleri ile gerçekleştirildi. Kongrede, şehirlerdeki yaşamı kaliteli hale getirecek bilişim ve internet teknolojileriyle, şehirleri ve yaşamı yeniden şekillendiren “Akıllı Şehirler”  üzerinde yoğunlaşan konuşmalar yapıldı. Akıllı şehirlerde enerji verimliliği, çevre ve atık yönetimi,  akıllı sağlık hizmetleri,  akıllı ulaşım sistemleri konuları masaya yatırıldı.

Kongrenin ilk gününde Türkiye Bilişim Derneği Başkanı İlker Tabak’ın moderatörlüğünde, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı ve Fatih Belediyesi Başkan Yardımcısı O. Erhan Oflaz ‘akıllı şehir’leri tartıştılar.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, Balıkesir gibi büyük bir şehri yönetmek için şehre ilişkin tüm bilgileri sentezleyerek bir veri tabanı oluşturmanın gerekliliğinin altını çizerek Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak veri madenciliği alanında çalışmalar yaptıklarını belirtti. Kentsel ekonomiyi yönetirken coğrafi bilgi sistemlerinden faydalandıklarını ifade eden Uğur, akıllı yer seçme teknolojisini yatırımlar söz konusu olduğunda hem tarım ve hayvancılık hem de biyogaz tesisleri, güneş ve rüzgar enerjisi santralleri için kullandıklarını söyledi. Uğur, “Teknoloji kent kavramını yeniden tanımlamaktadır. Akıllı kent idealine giden yola ekoloji ve teknoloji rehberimiz olacaktır” diyerek sözlerini noktaladı.

Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ise kırk yıldır belediyecilikle uğraştığının altını çizerek bu süreçte teknoloji ve iletişim araçlarının yerel yönetimleri nasıl dönüştürdüğüne şahitlik ettiğini söyledi. Akgün “Bilgiye erişimin çok hızlı olması, kontrolü tam olarak elimize almamızı sağladı. Şeffaflık yükselen bir değer oldu. Belediye meclisinde olup biteni görmek için meclise gelmenize gerek yok. İnternetten de yayınlıyoruz.  Buna ek olarak, bilgi teknolojileri ile beraber insan kaynakları yönetimi de daha verimli bir hale geldi” şeklinde konuştu.

Kongrede konuşulan bir başka kavram ise “eko-tek kent” kavramı oldu. Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, akıllı şehir kavramını kent bilgi sistemi ve coğrafi bilgi sistemi temelinde vatandaşların bütün hizmetlere sabit veya mobil teknolojik cihazlarla erişebildiği, her alanda bilgi dönüşleri sağlayan, paylaşan, katılan, denetleyen, uygar bir kent yapısı olarak tanımladı. Akıllı şehirlerin vizyonu oluşturulurken Türkiye’nin gerçekleri ve sosyo ekonomik düzeyi göz önünde bulundurularak kamu, özel sektör ve akademik düzeyin bir araya gelmesi ile vatandaş odaklı olunması gerektiğinin altını çizdi.  Yazıcı, ayrıca eko-tek kent kavramının önem kazandığını belirterek, şehirlerin teknoloji ve ekolojiyi birleştirip çevre dostu ve enerji korunumunu sağlayan bir yapılanmaya gidilmesi gerektiğini belirtti.

Fatih Belediyesi Başkan Yardımcısı O. Erhan Oflaz, sunumunda Türkiye’deki bilgi teknolojilerini 2023 hedefleri doğrultusunda değerlendirdi. Oflaz, “Kişi başına geliri 10 bin USD seviyesine gelen bazı ülkelerin uzun süre bu seviyenin üzerine çıkamadıkları gözlenmiştir. Bu eşik seviyesinin aşılması, ileri teknolojiye dayalı ve katma değeri yüksek ürünlere dayalı bir endüstriyel yapının oluşturulmasıyla mümkündür. 2013 hedeflerine ulaşabilmek için bilişim, Ar-ge, inovasyon ve nitelikli insan gücü stratejilerine odaklanmak gerekmektedir. BİT sektörünün 2023’te 160 milyar dolarlık bir büyüklüğe ulaşması hedeflenmektedir” şeklinde konuştu.