18.12.2023

Erasmus+ Fucln Projesi Türkiye Partnerleri İle İlk Teknik Gezi Gerçekleştirildi

İtalya Ulusal Araştırma Konseyi'nin başvuru sahibi olarak, Beykoz Belediyesi ve Beykoz Fen Lisesi'nin ana yararlanıcı olarak yer aldığı, Marmara Belediyeler Birliği, K12 Vakfı ve Bilimce Derneği'nin paydaşları olduğu, Erasmus+ KA220 kapsamında geliştirilen "FuCIn: Future Citizens Involved Through European Green Deal Challenge - A Great Fabric Of Our Citizenship" projesi, "Geleceğin Vatandaşları Avrupa Yeşil Mutabakatı'na Katılıyor" adıyla başladı.

Proje kapsamında Beykozlu gençler, "Avrupa Yeşil Mutabakatı" doğrultusunda ilçede sürdürülebilir çevresel hizmetlere fikir ve projeleriyle katkıda bulunacakları, aynı zamanda vatandaşlık ve çevre bilincini geliştirecekleri bir ortamda bir araya geldiler. "Geleceğin Vatandaşları Avrupa Yeşil Mutabakatı'na Katılıyor" Projesi, gençlerin aktif bir rol üstlenerek çevre sorunlarına çözüm önerileri sunmalarını teşvik edeceği ve onlara vatandaşlık bilincini aşılamayı hedeflemektedir.

Proje, Türkiye'nin de kabul ettiği "Avrupa Yeşil Mutabakatı" çerçevesinde, temiz, döngüsel bir ekonomiye geçiş, kaynakların verimli kullanımı, biyolojik çeşitliliğin restore edilmesi ve kirliliğin azaltılması gibi hedefleri desteklemektedir.

Beykoz Fen Lisesi öğrencileri, projeye dahil olarak temiz ve yaşanılabilir bir dünyaya katkıda bulunmak amacıyla Beykoz Belediyesi'ne saha ziyaretlerinde bulunmuşlardır. Projenin gelecek aşamalarında, öğrenciler Beykoz Belediyesi'nin çevreci projelerini yakından inceleyerek, "Sofradan Toprağa, Topraktan Sofraya: Ardıç Sofrası", "Yeşil Okul" ve "Sıfır Atık Taksi" gibi çalışmaları yerinde gözlemleyeceklerdir. Bu süreç, öğrencilere gerçek hayat uygulamalarıyla çevre konularında daha derin bir anlayış kazandırmayı amaçlamaktadır.