20.11.2020

Belediyelerin Göçmen ve Mültecilere Yönelik Sosyal Hizmet Uygulamaları Konuşuldu

Yerel Yönetişimde Rezilyans Projesi (RESLOG- Türkiye) kapsamında Marmara Belediyeler Birliği Göç Politikaları Merkezi bünyesinde düzenlenen Yerel Yönetişim ve Göç Buluşmalarının on birincisi, “Sosyal Hizmet Uygulamaları” başlığıyla 4 Kasım 2020 Çarşamba günü online olarak gerçekleşti.

Kitlesel göçten doğrudan etkilenen belediyelerin sürece ilişkin tecrübelerinin paylaşılması amacıyla, hikayeleştirme yöntemi kullanılarak hazırlanan ve belediye deneyimlerinin ele alındığı serinin ikinci kitabı “Türkiye’de Suriyeli Göçü ve Belediye Deneyimleri: Kapsayıcı Sosyal Hizmet Uygulamaları” 11. Yerel Yönetişim ve Göç Buluşmalarında ele alındı. MBB Göç Politikaları Uzmanı ve MBB Proje Koordinatörü Merve Ağca, RESLOG Ulusal Proje Yöneticisi Sinan Özden ve RESLOG Ulusal Proje Koordinatörü Gül Tuçaltan’ın açılış konuşmalarıyla başlayan programda, Tuçaltan İzmir’de meydana gelen deprem dolayısıyla üzüntüsünü dile getirirken proje kapsamında gerçekleştirilen afet risk azaltımı çalışmalarının çoklu afet durumlarında belediyelerin iç içe geçmiş, karmaşık problemlere eş zamanlı yanıt vermeye hazırlıklı olması açısından önem arz ettiğini belirtti. Suriyeli göçünü karşılama konusunda belediyelerin iyi uygulama örneklerinin paylaşılmasına olanak sağlayan bu faaliyetin, belediyeler arasında birlikte çalışma kültürü oluşturması ve alandaki bilgi ve tecrübelerin paylaşılarak kapasite artırımına olanak sağlaması açısından öneminin vurgulandığı açılış konuşmaları sonrasında kitap serisinin derleyiciliğini üstlenen Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayhan Kaya, kitapta kullanılan hikayeleştirme yönteminden bahsetti.

RESLOG Projesi’nin çeşitli faaliyet adımlarında yer alan pilot belediyeler ve MBB üye belediyelerinin göçmen ve mültecilerle ilgili çalışma yürüten birim temsilcilerinden oluşan MBB Göç Platformunun yanı sıra sivil toplum kuruluşları ve üniversitelerden çok sayıda katılımcının yer aldığı programda Bursa Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Esenyurt Belediyesi, Sultanbeyli Belediyesi ve Şahinbey Belediyesi sosyal hizmet uygulamalarına ilişkin bilgi paylaşımında bulundu. Gönüllülük esasıyla kitap çalışmasına katkılarını sunan belediye temsilcileri hemşehrilik hukuku çerçevesinde, şehirlerinde yaşayan herkese eşit sosyal hizmet sağlama prensibiyle hareket ettiklerinin altını çizdi. Yaptıkları çalışmalarda göç yönetimi konusunu bütüncül bir yaklaşımla ele almaya çalıştıklarını belirten belediye temsilcileri bundan sonraki süreçte de insan hakları temelinde ve işbirliklerine önem veren yeni çalışmalar yapmak için motive olduklarını dile getirdi. Program, Prof. Dr. Ayhan Kaya’nın genel değerlendirmesi ve soru cevap oturumu ile sonlandı.

Yoğun göç dalgası ile karşılaşan yerel yönetimlerin, bu süreçte edindikleri deneyimleri ve kent sakinlerine sundukları hizmetleri katılımcı bir çalışma ile ilk elden paylaşmaları açısından bir ilk olan, sayıların ötesine geçerek hikayeleştirme yöntemiyle hazırlanan ve İngilizceye çevrilerek uluslararası düzeyde de tecrübe paylaşımına olanak sağlayan kitaplar, yerel yönetim ve göç literatürü açısından önemli bir kaynak olma niteliği taşıyor.

“Türkiye’de Suriyeli Göçü ve Belediye Deneyimleri: Kapsayıcı Sosyal Hizmet Uygulamaları” kitabı ve diğer RESLOG yayınlarına ulaşmak için: http://www.reslogproject.org/yayinlar/

Program video kaydı: https://www.youtube.com/watch?v=qYsvjSDlGzE

Diğer İçerikler Haberler