01.10.2018

Belediyelerin Göç ve Acil Durumlara Cevabı Bosna Hersek’te Ele Alındı

Güney-Doğu Avrupa Yerel Yönetim Birlikleri Ağı (NALAS) ve Alman Federal Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanlığı adına Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu (GIZ) işbirliğiyle düzenlenen “Belediyelerin Göç ve Acil Durumlara Cevabı” isimli bölge toplantısı 18-19 Eylül 2018 tarihlerinde Bosna Hersek’in Saraybosna şehrinde gerçekleştirildi.

Göç, son yıllarda Güney Doğu Avrupa'nın gündeminde oldukça önemli yer teşkil ediyor. 2018 yılının ilk beş ayında Bosna-Hersek, Karadağ ve Arnavutluk’ta çoğu Avrupa Birliği yolunda 6700’ün üzerinde yeni göçmen ve mülteci kaydedildi. Bu rakam 2017 yılı verilerinin iki katına tekabül ediyor. Makedonya ve Sırbistan üzerinden geçişlerle birlikte önceki yıllarda özellikle öne çıkan rota “Yeni Balkan Rotası” olarak addediliyor.

Bu tür göç akınları, etkilenen yerel yönetimler ve diğer tüm yerel ve ulusal aktörlerin önemli hazırlıklar yapmalarını ve bu alanda eylem planlarının oluşturulmasını zorunlu kılıyor. Bölge toplantısı, göç akınlarından etkilenen belediyeler ve yerel yönetimlerin temsilcilerini, mülteciler ve göçmenlerle çalışan STK'ları, zorunlu göçten sorumlu devlet kurumlarını ve Marmara Belediyeler Birliği de dahil olmak üzere yerel yönetim birliklerini bir araya getirdi.

NALAS Başkanı Darko Fras açılış konuşmasında “Bu etkinliği, 2015 yılında Balkanlar Göç Yolu'nun Sıcak Noktaları olarak adlandırılan yerlerin belediye başkanları ile bir araya gelerek Zagreb'de düzenlediğimiz konferansın devamı olarak görüyorum. O zamanlar, dersler çıkarmaya, öğrenmeye ve bunları uygulamaya ihtiyacımız olduğunu düşünmüştük. Bugün buradayız, geleceğe dönüyoruz, aynı sorunla karşı karşıyayız ancak Arnavutluk, Karadağ, Bosna-Hersek ve Hırvatistan'dan oluşan yeni bir rota söz konusu. Önümüzdeki iki gün içinde yapacağımız en iyi şey NALAS'ın misyonunu en iyi sembolize eden biçimde: bilgi aktarımı, deneyim paylaşımı ve sadece belediyeler arasında değil, aynı zamanda hükümet kurumları ve sivil toplum arasında da işbirliği geliştirmek.” dedi.

Daha sonra GIZ Ülke Direktörü Dr. Brigitte Heuel-Rolf, açılış konuşmasında bölgesel koordinasyonu güçlendirmenin AB entegrasyonu için ön şart olduğunu vurguladı. “Göç, doğası gereği, ilişkiseldir. Göç yönetimi her zaman ortak bir çaba olmuştur. ”diye ekledi.

Bir günlük çalıştay programı ve bir günlük üst düzey konferanstan oluşan toplantı aracılığıyla Güney-Doğu Avrupa ülkelerinin göç ve acil durum deneyimleri bir araya getirildi. Göç hareketleri ve acil durum müdahalesine ilişkin iyi uygulamaların daha geniş alanlara yayılması amacıyla bölgesel düzeyde bilgi aktarımı ve tecrübe paylaşımında bulunuldu.

Üst düzey konferansın ikinci gününde MBB Genel Sekteri M. Cemil Arslan etkili acil durum müdahalesi için önemli sistem bileşenlerinden bahsetti. Mevcut işbirliği ve iletişim mekanizmalarına atıfta bulunarak resmi ve gayri resmi iletişim kanallarının ve ağlarının nasıl gelişebileceği üzerinde duran Arslan, MBB Göç Politikaları Merkezini ve çalışmalarını aktardı. M. Cemil Arslan'ın konuşmasının ardından Adaševci Kabul Merkezi Koordinatörü ve Sırbistan Mülteci ve Göç Komiseri Dragan Velimirović, Türkiye'deki yapı ve uygulamaların diğer ülkeler için örnek alınabileceğini ve MBB Göç Politikaları Merkezi benzeri yapıların model alınarak diğer ülkelerde de oluşturulabileceğini söyledi.

Diğer İçerikler Haberler

Beş Ciltlik “Cumhuriyet’in 100 Yıllık Serüveninde Yerel Yönetimler ve Şehircilik” Serisi  Okurlarla Buluşuyor
#Kentleşme#Kültür

Beş Ciltlik “Cumhuriyet’in 100 Yıllık Serüveninde Yerel Yönetimler ve Şehircilik” Serisi Okurlarla Buluşuyor

03.06.2024 Devamını Okuyun >
Beş Ciltlik “Cumhuriyet’in 100 Yıllık Serüveninde Yerel Yönetimler ve Şehircilik” Serisi  Okurlarla Buluşuyor
#Kentleşme#Kültür

Beş Ciltlik “Cumhuriyet’in 100 Yıllık Serüveninde Yerel Yönetimler ve Şehircilik” Serisi Okurlarla Buluşuyor

03.06.2024 Devamını Okuyun >
#VeriYönetimi

"Yerel Yönetimler ve Şehircilik Alanında Uluslararası İyi Uygulama Platformları Veri Seti" Yayında

24.07.2024 Devamını Okuyun >
#VeriYönetimi

"Yerel Yönetimler ve Şehircilik Alanında Uluslararası İyi Uygulama Platformları Veri Seti" Yayında

24.07.2024 Devamını Okuyun >
Marmara Belediyeler Birliğinden Sokak Hayvanları Hakkında Araştırma Raporu
#VeriYönetimi

Marmara Belediyeler Birliğinden Sokak Hayvanları Hakkında Araştırma Raporu

22.07.2024 Devamını Okuyun >
Marmara Belediyeler Birliğinden Sokak Hayvanları Hakkında Araştırma Raporu
#VeriYönetimi

Marmara Belediyeler Birliğinden Sokak Hayvanları Hakkında Araştırma Raporu

22.07.2024 Devamını Okuyun >
MBB Encümeni Tekirdağ’da Toplandı

MBB Encümeni Tekirdağ’da Toplandı

17.07.2024 Devamını Okuyun >
MBB Encümeni Tekirdağ’da Toplandı

MBB Encümeni Tekirdağ’da Toplandı

17.07.2024 Devamını Okuyun >
Şehir&Toplum‘un “Küresel Gündem, Yerel Eylem” Dosya Konulu Sayısı Yayınlandı
#Kentleşme#Kültür#YerelKalkınma#SürdürülebilirKalkınmaAmaçları

Şehir&Toplum‘un “Küresel Gündem, Yerel Eylem” Dosya Konulu Sayısı Yayınlandı

12.07.2024 Devamını Okuyun >
Şehir&Toplum‘un “Küresel Gündem, Yerel Eylem” Dosya Konulu Sayısı Yayınlandı
#Kentleşme#Kültür#YerelKalkınma#SürdürülebilirKalkınmaAmaçları

Şehir&Toplum‘un “Küresel Gündem, Yerel Eylem” Dosya Konulu Sayısı Yayınlandı

12.07.2024 Devamını Okuyun >
The Role of Municipalities in Culture and Arts for Cohabitation Addressed
#Kentleşme#GöçveSosyalUyum#Kültür

The Role of Municipalities in Culture and Arts for Cohabitation Addressed

28.06.2024 Devamını Okuyun >
The Role of Municipalities in Culture and Arts for Cohabitation Addressed
#Kentleşme#GöçveSosyalUyum#Kültür

The Role of Municipalities in Culture and Arts for Cohabitation Addressed

28.06.2024 Devamını Okuyun >