18.10.2023

Belediyelerden Vatandaşlara Herkes Avrupa Atık Azaltım Haftası'nda Yer Alabilir

Atık önleme konusunda farkındalık yaratmayı amaçlayan bir girişim olan Avrupa Atık Azaltım Haftası bu yıl “Ambalajlar: Paketli Ürün Alma!” temasıyla düzenlenecek. 18-26 Kasım 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek 15. Avrupa Atık Azaltım Haftası’nda belediyeler, STK’lar, işletmeler, eğitim kurumları ve vatandaşlar etkinlikleriyle yer alacak. Son başvuru tarihi 12 Kasım.

18-26 Kasım 2023 tarihleri arasında düzenlenecek 15. Avrupa Atık Azaltım Haftası’nın (European Week for Waste Reduction – EWWR) teması “Ambalajlar: Paketli Ürün Alma!” olarak belirlendi. EWWR, kamu idareleri, sivil toplum kuruluşları, özel şirketler, eğitim kurumları ve vatandaşlar dahil olmak üzere geniş bir kitleyi Kasım ayında bir hafta boyunca sürdürülebilir kaynak ve atık yönetimi konusuna dahil olmaya ve bu konuda farkındalık artırıcı faaliyetler yürütmeye teşvik ediyor. Bu hafta içinde gerçekleştirilen en başarılı eylemler bir sonraki yılın Mayıs ayında ödüllendiriliyor.

EWWR Türkiye Koordinatörlüğünü Marmara Belediyeler Birliği Yürütüyor

Marmara Belediyeler Birliği (MBB) 2020’den beri Avrupa Atık Azaltım Haftası’nın Türkiye Koordinatörlüğünü üstlenmekte ve proje geliştiricileri tarafından önerilen faaliyetlerin kaydını sağlamaktadır. Başvuru, etkinlik türleri ve kayıt hakkında bilgilere www.marmara.gov.tr/tr/ewwr2023 sayfasından erişilebilmektedir. EWWR Koordinatörleri, her yıl kendi bölgelerinde gerçekleşen en fazla beş eylemi seçer ve bunları çevre sektöründe çalışan Avrupalı profesyonellerden oluşan bir jüri tarafından değerlendirilmek üzere EWWR Ödülleri’ne aday gösterir.

Ambalaj Atıklarının Çevresel Etkisine İlişkin 6 Gerçek

  • 2020 yılında AB’de kişi başına 177 kg olmak üzere toplam 79,3 milyon ton ambalaj atığı üretildi.
  • Ambalajlar, AB'de kullanılan plastiğin %40'ını, kağıdınsa %50'sini oluşturuyor.
  • Ambalaj atığı, AB'de son 10 yılda, özellikle tek kullanımlık ambalajlarda %20'den fazla arttı ve 2030'a kadar %19 daha artacak.
  • AB'de ambalajların neden olduğu karbondioksit emisyonunun 2030'da 66 milyon tona ulaşması bekleniyor.
  • Ambalajlar, toprak ve arazi kirliliğine neden oluyor ve deniz çöplerinin yaklaşık yarısını oluşturuyor.
  • Son on yılda, temel bir kirlilik önleme tedbiri olmasına rağmen ambalajların yeniden kullanımında önemli bir azalma oldu.

Ne Tür Faaliyetler Düzenlenebilir?

Ambalaj atıklarını odağına alan bilinçlendirme semineri, eğitim programları, çalıştaylar, sergiler, oyunlar, iş yerinde yeniden kullanılabilir ürünleri teşvik eden kampanyalar, eğitici bilgilerin sosyal medya kampanyalarıyla paylaşılması, çalışanlara yönelik farkındalık çalışmaları, geri dönüşüm merkezlerine keşif turları, öğrencilerin yerel topluma yönelik bilinçlendirme kampanyaları, toplu temizlik etkinlikleri, alışverişlerde vatandaşların kendi torbalarını kullanmaya yönlendiren kampanyalar, müşterilerin kendi kaplarına yeniden ürün  doldurmalarına olanak sağlayan mağaza ziyaretleri düzenlenebilir.

*Avrupa Atık Azaltım Haftası (EWWR) bilgilendirme webinarını aşağıdan izleyebilirsiniz.