07.10.2020

Belediyeler, Göçü Karşılama ve Yönetme Süreçlerine İlişkin Deneyimlerini Paylaştı

Marmara Belediyeler Birliğinin ortağı olduğu Yerel Yönetişimde Rezilyans Projesi (RESLOG-Türkiye) kapsamında, MBB Göç Politikaları Merkezi bünyesinde düzenlenen “Yerel Yönetişim ve Göç Buluşmaları”nın onuncusu, “Türkiye’de Suriyeli Göçü ve Belediye Deneyimleri: Kitlesel Göçler, Yerel Yanıtlar” başlığıyla, 30 Eylül 2020 Çarşamba günü Zoom uygulaması üzerinden online olarak gerçekleştirildi.

RESLOG Projesi kapsamında MBB Göç Politikaları Merkezi bünyesinde “Kitlesel Göçün Karşılanması”, “Belediye Hizmetleri” ve “Sosyal Uyum” olmak üzere üç başlık altında belediye temsilcilerinden oluşan çalışma grupları ile gerçekleştirilen hikayeleştirme çalışmasının ilk yayını Yerel Yönetişim ve Göç Buluşmalarında ele alındı. Online olarak gerçekleştirilen program, MBB Göç Politikaları Uzmanı ve MBB Proje Koordinatörü Merve Ağca, RESLOG Ulusal Proje Yöneticisi Sinan Özden ve RESLOG Ulusal Proje Koordinatörü Gül Tuçaltan’ın açılış konuşmalarıyla başladı. Türkiye’deki tecrübenin yurt dışına aktarılarak belediyelerin çalışma ve iyi uygulamalarının görünürlüklerinin sağlanması noktasında Prof. Dr. Ayhan Kaya yürütücülüğünde gerçekleştirilen çalışmanın oldukça önemli olduğunu belirten Merve Ağca, kitabın İngilizce çevirisinin de yakın zamanda yayınlanacağını belirtti. Mevzuat, bütçe ve personel konusundaki kısıtlılıklara rağmen sürecin başlangıcından beri belediyelerin büyük bir özveriyle göçmen ve mültecilere yönelik hizmet sunumunda bulunduklarını ifade eden Ağca, 2011 yılından günümüze yerel düzeyde sosyal yardım anlayışından sosyal uyum ve hak temelli bir bakış açısına doğru önemli bir gelişimin varlığından söz etti. Kitabın derleyiciliğini üstlenen Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayhan Kaya ise kitap çalışmasının kapsamından ve antropolojik bir yöntem olan hikayeleştirme metodundan bahsederken belediyeler, Prof. Dr. Ayhan Kaya yürütücülüğünde şehirlerinin göç tarihini ve mevcut göç deneyimlerini aktardı.

Adana Büyükşehir Belediyesi, Hatay Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Mersin Büyükşehir Belediyesi, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Reyhanlı Belediyesi ve Zeytinburnu Belediyesinden temsilcilerin panelist olarak yer aldığı programda kitlesel göç süreçlerine ilişkin bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunuldu. Kitlesel göçün karşılanması ve süreç yönetiminde temel aldıkları bakış açılarını aktaran belediye temsilcileri göçmen ve mültecilere yönelik hizmet sunumlarından bahsederken göçmenler ve yerel halkın sosyal uyumuna yönelik çalışmalarda çok paydaşlı ve bütüncül bir bakış açısı ile bilgi ve deneyim paylaşımının göç konusundaki uygulamaların etkinliği noktasında da geliştirdiğinin altını çizdi. MBB üye belediyelerinin göçmen ve mültecilerle ilgili çalışma yürüten birim temsilcilerinden oluşan MBB Göç Platformunun yanı sıra RESLOG Türkiye Projesi faaliyet adımlarında yer alan paydaş belediyeler ile sivil toplum kuruluşları ve üniversitelerden yüz elliden fazla katılımcının yer aldığı programda izleyicilerden gelen sorular ile belediyelerin göçmenlere yönelik hizmetleri ve gündelik deneyimleri detaylı bir şekilde ele alındı. Prof. Dr. Ayhan Kaya’nın genel değerlendirmesi ve soru cevap oturumu ile sonlanan program ve kitap çalışması, son 4 yıldır dünya üzerinde en fazla göçmen ve mülteciye ev sahipliği yapan Türkiye’de, kitlesel göçten doğrudan etkilenen belediyelerin hizmet ve deneyimlerini kamuoyuna sunması açısından büyük önem taşıyor.

Program video kaydı: https://www.youtube.com/watch?v=KrQOkE3Zb9Y


“Türkiye’de Suriyeli Göçü ve Belediye Deneyimleri: Kitlesel Göçler, Yerel Yanıtlar” kitabı ve diğer RESLOG yayınlarına ulaşmak için: http://www.reslogproject.org/yayinlar/

1/6

Diğer İçerikler Haberler