11.04.2017

Belediyeler Çevre İçin Toplandı

Marmara Belediyeler Birliği’ne üye belediyelerin çevre koruma ve kontrol birimleri ile temizlik işleri birimlerinin katılımıyla her ay gerçekleştirilen koordinasyon ve istişare toplantısı yoğun gündemiyle Kartal Belediyesi ev sahipliğinde Büyükada’da yapıldı.

Kartal Belediyesi adına Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Fethi Gürer’in açılış konuşmaları ve gündemin sunulması ile başlayan toplantı, 30 Mart yerel seçimlerinden sonra meydana gelen personel değişiklikleri nedeniyle tanışma programıyla devam etti.

Birliğe üye 40 belediye temsil edildiği toplantıda 2010 yılında yayınlanarak yürürlüğe giren Katı Atık Tarifeleri Yönetmeliği olarak da bilinen Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik ile ilgili çıkmazlar değerlendirildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atık Yönetimi Şube Müdürü Türker Eroğlu konuya ilişkin yapılan çalışmaları katılımcılara anlatarak, yaklaşık 3 aydır gerçekleştirdikleri bir dizi toplantıya ilişkin bilgilendirmelerde bulundu. Tarifelerin belirlenmesinde en uygun yöntemin Çevre Temizlik Vergisi (ÇTV) ile ilgili geliştirilecek düzenlemeler sayesinde olacağını ifade eden Eroğlu, bu tesislerin ancak bu şekilde finanse edilebileceğini vurguladı.

Elektromanyetik Alan Kirliliği Vatandaşa Anlatılmalı

Birliğin çevre koruma faaliyetlerine yön vermek adına eğitim ve diğer faaliyetlerin belirlenmesine ilişkin değerlendirmelerin gerçekleştirildiği istişare toplantısında Birlik Çevre Yönetim Merkezi Direktörü Ahmet Cihat Kahraman, tüm üyelerin yönlendirmesiyle yol alacak bir platformun çok daha faydalı işler yapacağını ifade etti. Belediyelerin çevre koruma faaliyetlerini sunarken bir takım problemlerle karşılaştığını ve bu problemlerin çözümü konusunda birlikte hareket etmenin önemini vurgulayan Kahraman, “Sadece problemlerle boğuşmak yerine, şehirlerimizde inovatif çevre çözümlerini de birlikte üreteceğiz.” diyerek aktif bir sürecin başladığının altını çizdi.

Elektromanyetik alan kirliliği hakkında belediyelerin ve vatandaşların bilgilendirilmesi konusunda fikir birliğine varılan istişare toplantısında, katı atık aktarma istasyonlarının günümüz şartlarına göre yeniden optimize edilmesi ve bu konuda belediye başkanlarının ilçelerde aktarma istasyonlarının konumlandırılması konusunda bilgilendirilmesi üzerinde duruldu. 

Özellikle ambalaj atıklarının yönetimi ve uygunsuz atık dökümlerinin önlenmesi ile ilgili olarak Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerinin yeterliliği olan belediyelere yetki devri yapması hususunda bir rapor hazırlanması ve bunun için bir komisyon kurulmasının kararlaştırılmasıyla toplantı son buldu.