22.05.2018

Belediyeciler Kişisel Verilerin Korunmasında Kararlı

MBB Bilgi Teknolojileri Platformu ve Hukuk Platformu’nun 21 Nisan 2018 tarihinde Kocaeli’de düzenlediği “Belediyelerde Veri Yönetiminde Kişisel Verilerin Korunması Kanununa Uyum Süreci” konulu toplantıya 22 belediyeden 30 kişi katıldı ve bir sonuç raporu çıkarıldı.

Toplantının ilk oturumunda 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu, Hukuki Altyapı ve Mevcut Durum Av. Özgür Eralp tarafından katılımcılara anlatıldı. Belediyelerin bu kanuna göre ilgili departmanları, onların görev ve sorumlulukları ile kanundaki yükümlülüklerini yerine getirmeyenlere verilecek idari para cezaları ile TCK kapsamında verilecek cezalar aktırıldı.

Toplantının ikinci oturumunda adli bilişim uzmanı İbrahim Saruhan uyum sürecinde yapılması gerekenleri başlıklar halinde belirtti. Buna göre belediyeler tarafından yapılması gerekenler; mevcut durum analizi, politika oluşturma, yetki matrisi çalışmaları, veri paylaşım şeması oluşturma, kişisel veri envanteri hazırlama, kişisel veri işleme sistemi kurma, sözleşme düzenleme, açık rıza, aydınlatma ve bilgilendirme metinleri oluşturma, VERBİS bildirim sistemini kullanma, kurumsal iletişim, eğitim ve farkındalık faaliyetleri, teknik veri koruma önlemleri, kişisel veri uyumsuzlukları ve risk listesi, veri silme, periyodik imha ve anonim hale getirme uygulamaları ve kişisel verileri azaltma başlıklarında özetlendi. Sonuç olarak hazırlanacak olan değerlendirme raporunun belediye başkanı tarafından onaylanması ile uyum sürecinin tamamlanacağının altı çizildi.

Bilgi Teknolojileri Platformu’nun bir sonraki toplantı gündemi yapılan istişare sonucu “E-Devlet” olarak belirlendi.

1/6