22.05.2018

Belediyeciler Kişisel Verilerin Korunmasında Kararlı

MBB Bilgi Teknolojileri Platformu ve Hukuk Platformu’nun 21 Nisan 2018 tarihinde Kocaeli’de düzenlediği “Belediyelerde Veri Yönetiminde Kişisel Verilerin Korunması Kanununa Uyum Süreci” konulu toplantıya 22 belediyeden 30 kişi katıldı ve bir sonuç raporu çıkarıldı.

Toplantının ilk oturumunda 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu, Hukuki Altyapı ve Mevcut Durum Av. Özgür Eralp tarafından katılımcılara anlatıldı. Belediyelerin bu kanuna göre ilgili departmanları, onların görev ve sorumlulukları ile kanundaki yükümlülüklerini yerine getirmeyenlere verilecek idari para cezaları ile TCK kapsamında verilecek cezalar aktırıldı.

Toplantının ikinci oturumunda adli bilişim uzmanı İbrahim Saruhan uyum sürecinde yapılması gerekenleri başlıklar halinde belirtti. Buna göre belediyeler tarafından yapılması gerekenler; mevcut durum analizi, politika oluşturma, yetki matrisi çalışmaları, veri paylaşım şeması oluşturma, kişisel veri envanteri hazırlama, kişisel veri işleme sistemi kurma, sözleşme düzenleme, açık rıza, aydınlatma ve bilgilendirme metinleri oluşturma, VERBİS bildirim sistemini kullanma, kurumsal iletişim, eğitim ve farkındalık faaliyetleri, teknik veri koruma önlemleri, kişisel veri uyumsuzlukları ve risk listesi, veri silme, periyodik imha ve anonim hale getirme uygulamaları ve kişisel verileri azaltma başlıklarında özetlendi. Sonuç olarak hazırlanacak olan değerlendirme raporunun belediye başkanı tarafından onaylanması ile uyum sürecinin tamamlanacağının altı çizildi.

Bilgi Teknolojileri Platformu’nun bir sonraki toplantı gündemi yapılan istişare sonucu “E-Devlet” olarak belirlendi.

1/6

Diğer İçerikler Haberler

Beş Ciltlik “Cumhuriyet’in 100 Yıllık Serüveninde Yerel Yönetimler ve Şehircilik” Serisi  Okurlarla Buluşuyor
#Kentleşme#Kültür

Beş Ciltlik “Cumhuriyet’in 100 Yıllık Serüveninde Yerel Yönetimler ve Şehircilik” Serisi Okurlarla Buluşuyor

03.06.2024 Devamını Okuyun >
Beş Ciltlik “Cumhuriyet’in 100 Yıllık Serüveninde Yerel Yönetimler ve Şehircilik” Serisi  Okurlarla Buluşuyor
#Kentleşme#Kültür

Beş Ciltlik “Cumhuriyet’in 100 Yıllık Serüveninde Yerel Yönetimler ve Şehircilik” Serisi Okurlarla Buluşuyor

03.06.2024 Devamını Okuyun >
The Role of Municipalities in Culture and Arts for Cohabitation Addressed
#Kentleşme#GöçveSosyalUyum#Kültür

The Role of Municipalities in Culture and Arts for Cohabitation Addressed

28.06.2024 Devamını Okuyun >
The Role of Municipalities in Culture and Arts for Cohabitation Addressed
#Kentleşme#GöçveSosyalUyum#Kültür

The Role of Municipalities in Culture and Arts for Cohabitation Addressed

28.06.2024 Devamını Okuyun >
Birlikte Yaşam için Kültür ve Sanatta Belediyelerin Rolü Ele Alındı
#Kentleşme#GöçveSosyalUyum#Kültür

Birlikte Yaşam için Kültür ve Sanatta Belediyelerin Rolü Ele Alındı

28.06.2024 Devamını Okuyun >
Birlikte Yaşam için Kültür ve Sanatta Belediyelerin Rolü Ele Alındı
#Kentleşme#GöçveSosyalUyum#Kültür

Birlikte Yaşam için Kültür ve Sanatta Belediyelerin Rolü Ele Alındı

28.06.2024 Devamını Okuyun >
Dünyanın 11 Büyükşehrinden 26 Yönetici İstanbul’da Buluştu

Dünyanın 11 Büyükşehrinden 26 Yönetici İstanbul’da Buluştu

13.06.2024 Devamını Okuyun >
Dünyanın 11 Büyükşehrinden 26 Yönetici İstanbul’da Buluştu

Dünyanın 11 Büyükşehrinden 26 Yönetici İstanbul’da Buluştu

13.06.2024 Devamını Okuyun >
Yıkıntı Atıklarının Yönetimi Rehberi İçin Lansman Yapıldı
#ÇevreYönetimi#AfetYönetimi

Yıkıntı Atıklarının Yönetimi Rehberi İçin Lansman Yapıldı

12.06.2024 Devamını Okuyun >
Yıkıntı Atıklarının Yönetimi Rehberi İçin Lansman Yapıldı
#ÇevreYönetimi#AfetYönetimi

Yıkıntı Atıklarının Yönetimi Rehberi İçin Lansman Yapıldı

12.06.2024 Devamını Okuyun >
8 Haziran Marmara Denizi Günü Coşkuyla Karşılandı
#MarmaraDenizi#ÇevreYönetimi

8 Haziran Marmara Denizi Günü Coşkuyla Karşılandı

10.06.2024 Devamını Okuyun >
8 Haziran Marmara Denizi Günü Coşkuyla Karşılandı
#MarmaraDenizi#ÇevreYönetimi

8 Haziran Marmara Denizi Günü Coşkuyla Karşılandı

10.06.2024 Devamını Okuyun >