11.01.2019

Başkan Büyükakın Avrupa Konseyi’nde Türkiye’yi Temsil Etti

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, 28-31 Ekim 2019 tarihleri arasında Fransa’nın Strasburg kentinde gerçekleştirilen Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi’nde Ulusal Heyet Başkanı olarak Türkiye’yi temsil etti.

Başkan Büyükakın, akıllı şehirler, siber güvenlik, yerinden edilmiş kişilerin korunması gibi konuların gündeme geldiği ve Türkiye ile ilgili gözlem raporunun da tartışıldığı Kongre’de Türkiye’yi temsilen konuşma yaptı.

Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Hakkında
Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi, Avrupa Konseyi’nin yerel ve bölgesel yönetimleri temsil eden temel organlarından biridir. Avrupa Konseyi, Avrupa çapında yüz binin üzerinde yerel ve bölgesel yönetimlerin seçilmiş temsilcilerinin sorunlarını tartıştıkları, deneyimlerini paylaştıkları ve görüşlerini hükümetlere ifade edebilecekleri bir forum ortamı sağlamaktadır. 1949 yılında kurulmuş olan Avrupa Konseyi’nin amacı insan haklarının korunması ve geliştirilmesi, hukuk devleti ve çoğulcu demokrasi ilkelerine saygının sağlanmasıdır. 47 ülkenin üye olduğu Avrupa Konseyi’nin merkezi Strasburg’dadır. Temel organları Kongre’nin yanı sıra Bakanlar Komitesi, Parlamenterler Meclisi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’dir.

Kongre’nin rolü, üye ülkelerde yerel ve bölgesel demokrasiyi ve bu yönetimlerin özerkliğini güçlendirmek, yerel ve bölgesel yönetişimi iyileştirmek ve Avrupa'daki bölgelerarası ve sınır bölgeleri arasındaki işbirliğini geliştirmektir. Kongre, bünyesinde bulunan üç komite (İzleme, Yönetişim ve Güncel Konular Komitesi) tarafından hazırlanan raporlar aracılığıyla üye ülkelere çeşitli tavsiyelerde bulunmaktadır.