07.12.2022

Avrupa Yönetişim Mükemmelliği Markası, Yerel Diplomasi Platformunda Tanıtıldı

Türkiye’deki belediyelerin yönetişim kalitesinin ölçülerek markalaşma sürecine girmesi açısından önem taşıyan “Avrupa Yönetişim Mükemmelliği Markası” Marmara Belediyeler Birliği (MBB) Yerel Diplomasi Platform Toplantısında MBB üye belediyelerine tanıtıldı. Türkiye’de ilk defa Avrupa Konseyi’nin Avrupa Yönetişim Mükemmelliği Markasını almaya hak kazanan Sultanbeyli ve Şişli Belediyeleri tecrübelerini aktardı.

Marmara Belediyeler Birliği (MBB), Argüden Yönetişim Akademisi, Avrupa Konseyi, Sultanbeyli Belediyesi ve Şişli Belediyesi iş birliğinde, Hollanda Başkonsolosluğu desteğiyle yürütülen “Entegre Belediye Yönetişim Modeli Projesi”nin tamamlanmasının ardından proje çıktıları MBB üye belediyeleri ile 7 Aralık 2022 tarihinde MBB Hızır Bey Çelebi Salonunda düzenlenen toplantıda paylaşıldı.

MBB Dış İlişkiler Müdürü Burcuhan Şener’in açılış konuşmaları ile başlayan programa MBB üye belediyelerinin Strateji Geliştirme Müdürlükleri, Dış İlişkiler Müdürlükleri ve Proje birimlerinden uzman ve yöneticiler katılım sağladı. 33 farklı belediyeden yaklaşık 70 temsilcinin bulunduğu etkinlikte Avrupa Konseyine ait 12 İyi Yönetişim İlkesinin belediyelerde entegre ve etkin biçimde uygulamaya konulması için yürütülen faaliyetler Argüden Yönetişim Akademisi proje ekibi tarafından aktarıldı. Proje Koordinatörü Dr. İnan İzci Entegre Belediye Yönetişim Modeli Projesi hakkında bilgilendirme yaptı. Argüden Yönetişim Akademisi’nden Araştırmacı Dr. Erkin Erimez ise proje kapsamında belediyelerin kurumsal kapasitelerini ve yerel düzeyde yönetişim süreçlerini desteklemek üzere geliştirilen modeli belediyelerle paylaştı. Araştırmacılar Melis Türker de Avrupa Yönetişim Mükemmelliği Markası (European Label of Governance Excellence-ELoGE) ve 12 Yönetişim İlkesi hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Marka Almaya Hak Kazanan Belediyeler Deneyimlerini Paylaştı

Geliştirilen model ve yürütülen faaliyetler sonucunda Türkiye’de ilk defa Avrupa Konseyi’nin Avrupa Yönetişim Mükemmelliği Markasını almaya hak kazanan Sultanbeyli ve Şişli Belediyelerinden Strateji Geliştirme Müdürleri Mehmet Aktaş ve Nalan Başaran Öztürk ise Avrupa Yönetişim Mükemmelliği Markası başvuru sürecinde karşılaşılan zorluklar ile süreçteki iş birliklerine ilişkin tecrübelerini aktardı. Öztürk, Avrupa Yönetişim Mükemmelliği Markası başvuru sürecinde iç denetimin ve veri temelli çalışmaların öneminden bahsederken Aktaş, süreçte birimler arası koordinasyonun ve belediye içerisindeki sahiplenmenin sürecin sürdürülebilirliği açısından önemine vurgu yaptı.

Katılımcıların sorularıyla devam eden programda MBB Dış İlişkiler ve Göç Politikaları Kıdemli Uzmanı Merve Ağca, belediyelerde iyi yönetişim ve ELoGE markasının yayılımına yönelik çalışmalardan bahsederken MBB’nin belediyeler arası iş birliğini, belediyelerin kapasitelerinin ve çalışanlarının yetkinliklerinin geliştirilmesini sağlamak amacıyla oluşturduğu personel değişim ve deneyim paylaşım programı Mentor programını Yerel Diplomasi Platformu üyeleri ile paylaştı. Ağca “Program kapsamında, belediyelerin tüm çalışma alanlarında uzmanlık sunan ve uzmanlık talep eden belediyeler eşleştirilerek çevrim içi ya da yüz yüze toplantılar aracılığıyla bir araya getirilir. Bu çalışma alanları, planlama, çevre, ulaşım ve hareketlilik, göç, afet yönetimi, finans, insan kaynakları, dış ilişkiler, projeler ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının yerelleşmesi gibi konuları içermekle birlikte bunlarla sınırlı değildir. Mentor kapsamında belediye eşleşmeleri yoğunlukla Marmara Bölgesi ölçeğinde olmakla birlikte, talep ve ihtiyaç doğrultusunda ulusal ve uluslararası ölçekte Mentor eşleşmeleri de sağlanır.” şeklinde konuştu.

Avrupa Yönetişim Mükemmelliği Marka Süreci Nedir?

Marmara Belediyeler Birliği (MBB), Argüden Yönetişim Akademisi, Avrupa Konseyi, Sultanbeyli Belediyesi ve Şişli Belediyesi işbirliğinde, Hollanda Başkonsolosluğu desteğiyle yürütülen “Entegre Belediye Yönetişim Modeli Projesi” faaliyet adımları tamamlanmıştır. 2021 yılı Ekim ayında başlayarak 12 ay boyunca devam eden proje ile Avrupa Konseyine ait 12 İyi Yönetişim İlkesinin belediyelerde entegre ve etkin biçimde uygulamaya konulması için çeşitli faaliyetler yürütülmüştür. Bu kapsamda belediyelerde belediyelerin kurumsal kapasitelerini ve yerel düzeyde yönetişim süreçlerini destekleyen bir model geliştirilmiştir. Geliştirilen model ve yürütülen faaliyetler sonucunda Türkiye’de ilk defa Sultanbeyli ve Şişli Belediyeleri tarafından Avrupa Konseyinin Avrupa Yönetişim Mükemmelliği Markasına (European Label of Governance Excellence-ELoGE) başvuruda bulunulmuştur. Başvurular Avrupa Konseyi tarafından markayı Türkiye’de belediyelere vermeye yetkili kılınan Argüden Yönetişim Akademisi ve Marmara Belediyeler Birliği tarafından alınmıştır. Marka başvuruları ilgili kanıtlar ve belgeler eşliğinde Yetkili iki kurumca oluşturulan bağımsız jüri tarafından değerlendirilerek sonuçlandırılmıştır.

İyi Demokratik Yönetişimin 12 İlkesi

1. Katılım, temsiliyet, seçimlerin adil yapılması

2. Duyarlılık

3. Etkililik ve Verimlilik

4. Açıklık ve Şeffaflık

5. Hukukun Üstünlüğü

6. Etik Davranış

7. Yetkinlik ve Kapasite

8. Yenilik ve Değişime Açık Olma

9. Sürdürülebilirlik ve Uzun Dönemli Yönelim

10. Sağlam Mali Yönetim

11. İnsan Hakları, Kültürel Çeşitlilik ve Sosyal Kaynaşma

12. Hesap Verilebilirlik

Kapak görseli: Ian Stauffer

Diğer İçerikler Haberler