25.10.2018

Atık Yönetimi Sektörü Ankara'da Buluştu

Türkiye’de Tüm Yönleriyle Atık Yönetim Paneli, kamu kurumlarından özel sektöre, sivil toplum kuruluşlarından üniversitelere atık yönetimi sektörüne ilişkin tüm paydaşları Ankara’da bir araya getirdi.

Açılış konuşmalarını TBMM Çevre Komisyonu Başkanı Muhammed Balta’nın gerçekleştirdiği 9. TÜRKTAY’da bu yılın teması “Ekonomide Atık, Atıkta Ekonomi” olarak belirlendi. Atık yönetiminin etkin bir şekilde yürütülmesinin sadece çevre sağlığı açısından değil ekonomik girdi açısından da yararları olduğuna dikkat çeken Balta, bu konuda teknoloji geliştiren ve inovatif girişimleri olan yerli firmaların sonuna kadar desteklenmesi gerektiğini vurguladı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığını temsilen panelin açılış konuşmalarında yer alan Çevre Yönetimi Genel Müdürü Sabahattin Dökmeci ise hâlihazırda önemli güncellemelere sahne olması beklenen Çevre Kanunu’nun, gerek denetimle ilgili yaşanan problemleri gerekse sektörün önünde engel teşkil edecek hususları gidereceğinin altını çizdi.

TÜRKTAY’ın ikinci gününde Marmara Belediyeler Birliği Çevre Yönetimi Koordinatörü Ahmet Cihat Kahraman’ın da panelist olarak yer aldığı ‘Evsel Kaynaklı Ambalaj Atıklarını Toplama Sisteminin İşletilememesinin Nedenleri ve Çözüm Önerileri’ başlıklı panelde belediyelerin üzerinde yoğun çaba sarf ettiği etkin geri dönüşüm konusu ele alındı. Ambalaj atıklarının yönetiminde sorumlulukları politika ve strateji, operasyon ve finansal sorumluluklar olarak üç ana başlıkta değerlendiren Kahraman, belediyelerin operasyonel sorumluluklarını layıkıyla yerine getirebilmeleri için kusursuz bir strateji ve yeterli finansmana ihtiyaç duyduklarını ifade etti. Belediyelerin Çevre Kanunu kapsamında yaptırım uygulayabilme yetkisinin revizyona uğraması beklenen Çevre Kanunu’nda vurgulanması gerektiğinin altını çizen Kahraman, “En başarılı olduğunu gördüğümüz belediyelerin geri dönüşüm performansı ortalama %30 seviyelerinde, bu oranın %90’lara eriştiği ülkeler var; fakat hâlâ bir bakıma ham madde olan ambalaj atıklarının büyük kısmını gömüyoruz. Atık yönetiminde kirleten öder prensibini ve genişletilmiş üretici sorumluluğu ilkesini benimseyemedik, ekonomik araçları atık yönetiminin önemli bir parçası haline getiremedik henüz, gönüllülük esasıyla yürütülebilecek bir konu değil bu. Bir yandan eğitim faaliyetleri, bir yandan güçlü yaptırımlar bir yandan da ekonomik araçlar kullanılarak etkin bir geri dönüşüm sistemini inşa edebiliriz.” dedi.

Çok sayıda belediyenin de katılım gösterdiği 9. TÜRKTAY Paneli, Yürütme Kurulu Başkanı Ömer Benli’nin kapanış konuşmaları ile son buldu.

Diğer İçerikler Haberler