11.04.2017

Ambalaj Atık Mevzuat Revizyonunda Sona Gelindi

Belediyeler açısından en önemli çevre yönetimi bileşenlerinden birisi olan ambalaj atıklarının yönetiminin daha etkin yürütülmesi için, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (ÇŞB) tarafından başlatılan mevzuat revizyonu sürecinde sona gelindi.

24 Ağustos 2011 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği, geçen süre zarfında uygulamadaki önemli bazı açıklıkları ortadan kaldıramadığı için, ÇŞB Atık Yönetimi Daire Başkanlığı öncülüğünde yürütülen çalışmalar sonucunda 2016 yılının Mart ayında ilk taslak yönetmelik Bakanlığın web sayfasında ilan edilerek görüşe açılmıştır. Tıpkı sektörün tüm paydaşlarından olduğu gibi, işin merkezinde bulunan belediyelerden de Marmara Belediyeler Birliği sekreteryasında görüş hazırlanarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na sunulmuştur. Bu haberin ekinde, yayınlanan ilk taslak yönetmelik ve MBB tarafından belediyelerle istişare edilerek hazırlanan taslak görüş yer almaktadır.

Toplanan görüşler neticesinde 2016 yılının Ekim ayında Yeni Taslak Yönetmelik yine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın resmi web sayfasında ilan edilmiş olup, 20 Ekim 2016 tarihinde yeni taslağa ilişkin bir değerlendirme toplantısının Bakanlığın ev sahipliğinde Ankara’da yapılacağı ilan edilmiştir. Marmara Belediyeler Birliği Çevre Platformu sekreteryasında hızlı bir değerlendirme süreci başlatılmış, İstanbul belediyelerinin %77’si, Kocaeli belediyelerinin %80’i ve diğer üye belediyeler ile istişareler neticesinde bir görüş ve değerlendirme metni oluşturulmuştur. MBB Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği Taslak Görüş ve Önerileri bu haberin ekinde yer almaktadır.

Hazırlanan söz konusu metin; 24 Ağustos 2011’de yürürlüğe giren ama zaman içerisinde birtakım ihtiyaçları karşılayamayan Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği’nin eksik yanlarını tespit etmiş, yayınlanan Yeni Taslağın bu eksikleri ne ölçüde gidereceğini tahlil etmiş ve giderilemeyeceği düşünülen yanlara ilişkin öneriler geliştirmiştir.

2015 yılı Mart ayında MBB bünyesinde oluşturulan Yetki Devri Çalışma Grubu ile belediyelere ambalaj atıklarının kontrolü ve tehlikeli atıkların kontrolü konusunda Çevre Kanunu uyarınca işlem yapma yetkisinin irdelendiği MBB Yetki Devri Raporu da, konuyla ilişkili olması münasebetiyle haberin ekinde yer almaktadır.

Belediyeler açısından Ambalaj Atıklarının Kontrolü’nün ve bu konudaki Yönetmeliğin ne kadar önemli olduğu, gerçekleştirilmesi muhtemel değişiklikler karşısında belediyelerin bundan nasıl etkileneceği MBB Çevre Yönetimi Koordinatörlüğü tarafından bu süreçte bir çok platformda da ayrıca dile getirilmiştir. MBB ayrıca, Türkiye Belediyeler Birliği Atık Komisyonu’nun aktif bir üyesi olup, burada yapılan çalışmalarda yer alarak konunun bütüncül olarak ele alınmasının faydalı olacağını düşünmektedir.  

Diğer İçerikler Haberler

MBB, CDP ile İş Birliği Sözleşmesi İmzaladı
#ÇevreYönetimi#YerelDiplomasi

MBB, CDP ile İş Birliği Sözleşmesi İmzaladı

29.03.2023 Devamını Okuyun >
MBB, CDP ile İş Birliği Sözleşmesi İmzaladı
#ÇevreYönetimi#YerelDiplomasi

MBB, CDP ile İş Birliği Sözleşmesi İmzaladı

29.03.2023 Devamını Okuyun >
MBB, ICLEI ve Energy Cities Üyesi Oldu
#ÇevreYönetimi#YerelDiplomasi

MBB, ICLEI ve Energy Cities Üyesi Oldu

27.03.2023 Devamını Okuyun >
MBB, ICLEI ve Energy Cities Üyesi Oldu
#ÇevreYönetimi#YerelDiplomasi

MBB, ICLEI ve Energy Cities Üyesi Oldu

27.03.2023 Devamını Okuyun >
“Afetler Odağında Su” Ele Alındı
#ÇevreYönetimi#AfetYönetimi#SürdürülebilirKalkınmaAmaçları

“Afetler Odağında Su” Ele Alındı

22.03.2023 Devamını Okuyun >
“Afetler Odağında Su” Ele Alındı
#ÇevreYönetimi#AfetYönetimi#SürdürülebilirKalkınmaAmaçları

“Afetler Odağında Su” Ele Alındı

22.03.2023 Devamını Okuyun >
Local Diplomacy Kitabı Yayınlandı
#YerelDiplomasi

Local Diplomacy Kitabı Yayınlandı

21.03.2023 Devamını Okuyun >
Local Diplomacy Kitabı Yayınlandı
#YerelDiplomasi

Local Diplomacy Kitabı Yayınlandı

21.03.2023 Devamını Okuyun >
Altın Karınca 2022 Ödüllü Projeler Kitaplaştırıldı
#Kentleşme#ÇevreYönetimi#YerelKalkınma#ŞehirTeknolojileriveİnovasyon#SürdürülebilirKalkınmaAmaçları

Altın Karınca 2022 Ödüllü Projeler Kitaplaştırıldı

16.03.2023 Devamını Okuyun >
Altın Karınca 2022 Ödüllü Projeler Kitaplaştırıldı
#Kentleşme#ÇevreYönetimi#YerelKalkınma#ŞehirTeknolojileriveİnovasyon#SürdürülebilirKalkınmaAmaçları

Altın Karınca 2022 Ödüllü Projeler Kitaplaştırıldı

16.03.2023 Devamını Okuyun >
Güneydoğu Avrupa Yerel Yönetim Birlikleri Ağı NALAS’ın Başkanlık Koltuğu 2023’te Türkiye’nin
#YerelDiplomasi

Güneydoğu Avrupa Yerel Yönetim Birlikleri Ağı NALAS’ın Başkanlık Koltuğu 2023’te Türkiye’nin

15.03.2023 Devamını Okuyun >
Güneydoğu Avrupa Yerel Yönetim Birlikleri Ağı NALAS’ın Başkanlık Koltuğu 2023’te Türkiye’nin
#YerelDiplomasi

Güneydoğu Avrupa Yerel Yönetim Birlikleri Ağı NALAS’ın Başkanlık Koltuğu 2023’te Türkiye’nin

15.03.2023 Devamını Okuyun >