28.03.2018

Alt İşveren Sınav Sonuçları İlanı

696 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 24/12/2017 tarih ye 30280 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında çalıştırılmakta olan işçilerin Sürekli işçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine ilişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve geçici 24 üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar da 01/01/2018 tarih ye 30288 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu mevzuatlar çerçevesinde Marmara Belediyeler Birliğinde halihazırda altişveren işçisi olarak çalışmakta olup başvuruları kabul edilen çalışanların sınav sonuçları aşağıdadır.

Yukarıdaki ilan tebliğ yerine geçmekte olup, ayrıca ilgililere özel tebligat yapılmayacaktır.

İlgililere önemle duyurulur.

Ekler

Diğer İçerikler Haberler