27.03.2018

Alt İşveren Çalışanlarına İlişkin Listeler

696 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 24/12/2017 tarih ye 30280 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında çalıştırılmakta olan işçilerin Sürekli işçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine ilişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve geçici 24'üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar da 01/01/2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

696 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 24/12/2017 tarih ye 30280 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında çalıştırılmakta olan işçilerin Sürekli işçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine ilişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin geçici 23 ve geçici 24'üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar da 01/01/2018 tarih ye 30288 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Marmara Belediyeler Birliğinde çalışmakta olup söz konusu mevzuatlar çerçevesinde Birliğimizin İştiraki olan Marmara Belde Eğitim Kültür Tanıtım ve Organizasyon Ltd.Şti. bünyesinde işçi statüsünde istihdam edilmek üzere müracaat edenlerden İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü'nün 05.01.2018 tarih ve 93127266-045.99-E.629 saylı görüşüne istinaden değerlendirme dışında tutulanlar ile sınava katılacak alt işveren çalışanlarına ilişkin listeler aşağıdadır.

Söz konusu sınav 28.03.2018 Çarşamba günü saat 10.00’da Marmara Belediyeler Birliği Ana Hizmet Binası (Eminönü/İSTANBUL) Osman Nuri Ergin toplantı salonunda gerçekleştirilecektir.

Yukarıdaki ilan tebliğ yerine geçmekte olup, ayrıca ilgililere özel tebligat yapılmayacaktır.

İlgililere önemle duyurulur.

Ekler

Diğer İçerikler Haberler