04.05.2018

ALDA Genel Kurulu Brüksel'de Yerel Demokrasi İçin Bir Araya Geldi

Marmara Belediyeler Birliğinin üyesi olduğu Avrupa Yerel Demokrasi Birliği – ALDA’nın 2018 yılı Genel Kurul toplantısı 4 Mayıs 2018 Cuma günü Brüksel’de düzenlendi.

130’un üzerinde katılımcının bir araya geldiği ALDA Genel Kurul toplantısına Marmara Belediyeler Birliğini (MBB) temsilen MBB Genel Sekreteri M. Cemil Arslan ve Uluslararası İşbirliği Koordinatörü Burcuhan Şener katıldı.

Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi’nin (European Economic and Social Committee - EESC) ev sahipliğinde düzenlenen toplantının açılışını ALDA Başkanı Oriano Otočan, Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi Başkanı Luca Jahier ve Avrupa Parlamentosu Üyesi Ivan Jakovčić yaptı. Jahier, yaklaşık 300 üyesiyle ALDA’nın Avrupa için çok önemli bir aktör olduğuna değinirken, Parlamenter Jakovčić ALDA’nın, gücünü yerel düzeyde faaliyet göstermesinden aldığına vurgu yaptı.

Açılılın ardından ALDA Genel Sekreteri Antonella Valmorbida’nın moderasyonunda gerçekleşen panelde, Avrupa Parlamentosu Üyesi Ivan Jakovčić, Avrupa Demokrasi Ortaklığı (European Partnership for Democracy) Direktörü Ken Godfrey, Civil Society Europe Başkanı Jean-Marc Roirant, Avrupa Komisyonu Kalkınma ve İşbirliği Genel Müdürlüğü – DG DEVCO’dan Paolo Ciccarelli ve Avrupa Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi’nden Carla Dejonghe AB ve komşu ülkelerde yerel yönetişim ve karşılaşılan zorluklar üzerine interaktif tartışmalar yürüttü. Ardından ALDA’nın 2017 yılı hesapları, denetim raporu, faaliyet raporu ile 2018 yılı bütçesi ve stratejik hedefleri ALDA üyelerinin oylarıyla kabul edildi.

Programda ALDA Genel Kurul toplantısının yanı sıra ALDA tarafından Horizon 2020 kapsamında yürütülen RECRIRE Projesinin “AB’de Kriz Sonrası Duruma Bakış” konulu kapanış toplantısı ve ENLARGE Projesinin “Bir Katılım Aracı Olarak Çevre ve Sürdürülebilir Enerji” konulu toplantısının da içinde yer aldığı birçok yan etkinlik düzenlendi.

Diğer İçerikler Haberler