11.04.2017

“Akdeniz’in İki Kıyısında Yerel Demokrasi” Tunus’ta Tartışıldı

19-21 Ekim tarihleri arasında Yerel Demokrasi Ajansları Birliği - ALDA’nın, Marmara Belediyeler Birliği (MBB)’nin ortağı olduğu LADDER projesi kapsamında “Akdeniz’in İki Kıyısında Yerel Demokrasi” konulu bir toplantı düzenlendi. Öncelikli olarak Akdeniz Bölgesi’ndeki ülkelerden çeşitli kurum ve kuruluşun katıldığı Tunus’taki toplantıya MBB aktif katılım gösterdi.

Avrupa-Akdeniz Bölgesel ve Yerel Yönetimler Ortaklığı - COPPEM, Tunus merkezli bir sivil toplum kuruluşu olan Lam Echaml ve Yerel Demokrasi Ajansları Birliği - ALDA tarafından düzenlenen uluslararası toplantıya çeşitli ülkelerden 70’in üzerinde kişi katıldı. Katılımcılar; sivil katılım, göç, yerelleşme ve yerel özerklik gibi alt başlıklarda yerel demokrasi konusunu ele aldı.

3 gün süren etkinliğin açılışını Avrupa Kongresi Avrupa-Akdeniz Bölgesel ve Yerel Meclisi - ARLEM Eş Başkanı Hani Abdelmasih Al Hayek ve ALDA Başkan Vekili Alessandro Perelli yaptı. Avrupa Birliği Tunus Delegasyonu, Uluslararası Göç Örgütü ve Ürdün Belediye İşleri Bakanlığı’nın da içinde bulunduğu birçok uluslararası kurum ve kuruluştan üst düzey yetkili üç gün boyunca birbirinden değerli sunum ve konuşmalar gerçekleştirdi. Toplantıya MBB’yi temsilen katılan Uluslararası İşbirliği Uzmanı ve MAGA Koordinatörü Burcuhan Şener döngüsel göç konulu paneldeki konuşmasında, yerel yönetimlerin hem kendi aralarında hem de diğer yerel, ulusal ve bölgesel kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde çalışması gerektiğinin altını çizdi.

Toplantının ikinci gününde Akdeniz’in kuzey ve güney bölgelerinden uzman ve uygulayıcılar yerel düzeyde sivil katılımın artırılması ve daha etkili hale getirilmesi üzerine öneriler ve iyi uygulamalar konusunda karşılıklı paylaşımlarda bulundu. LADDER Akdeniz Coğrafi Grubu Eş Koordinatörü ve COPPEM Temsilcisi Natale Giordano, küresel düzeyde diyalog ve katılım temelli yeni ‘Akdeniz Humanizmi’ ile daha kapsamlı ve eşitlikçi bir küreselleşme akımı olarak ‘Devrimci Kozmopolitanizm’in eşitsizlik, baskı ve ayrımcılıkla başa çıkmak için çok önemli alternatif yaklaşımlar olduğunu ifade etti.

Toplantının kapanışında Lam Echaml Başkanı Moncef Ben Slimane, Akdeniz Bölgesi’ndeki kurum ve kuruluşlar için yeni bir stratejik araç olarak tasarlanan “Akdeniz Demokrasi ve Yerel Özerklik Şartı”nı sundu. 

Diğer İçerikler Haberler