20.05.2024

Afet Riskinin Azaltılması İçin Veriye Dayalı Stratejik Planlama Eğitim ve Atölyesi Gerçekleştirildi

Partnerleri arasında Marmara Belediyeler Birliği'nin de yer aldığı Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı (TESEV) tarafından yürütülen, Sürdürülebilir Kentleri Destekleme Programı kapsamında geliştirilen "Afet Riskinin Azaltılması İçin Veriye Dayalı Stratejik Planlama" atölye eğitimi, Marmara Belediyeler Birliği ev sahipliğinde 14 Mayıs 2024 tarihinde gerçekleştirildi.

TESEV, Özgürlük için Friedrich Naumann Vakfı'nın desteğiyle yürüttüğü "Sürdürülebilir Kentleri Desteklemek" programı kapsamında "Sürdürülebilir Kentler için Afet Direncinin Geliştirilmesi" projesini hayata geçirdi. Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda, afet riskinin azaltılması ve dayanıklılık konularında veriye dayalı stratejik planlamayı teşvik ederek şehirlerde demokratik yönetişimi geliştirmeyi hedefleyen proje çerçevesinde, "Afet Riskinin Azaltılması için Veriye Dayalı Stratejik Planlama Eğitim ve Atölye" etkinliği düzenlendi. Kamu, yerel yönetim, sivil toplum, özel sektör ve akademiden geniş bir katılımcı kitlesinin yer aldığı etkinliğin ilk bölümünde, uzmanlar afet riskinin azaltılması için politika belgeleri, veri, bütçe ve iş birlikleri hakkında sunumlar yapılrken, atölye bölümünde ise katılımcılar, afet risk azaltımının stratejik planlara nasıl entegre edilebileceği konusunda fikir alışverişinde bulundu ve tartışmalar yürütüldü. 

TESEV Proje Yürütücüsü Gizem Fidan, afet riskinin azaltılması için uluslararası, ulusal ve yerel çerçevelere dikkat çekerek, afet riskini anlamak ve azaltmak için farklı ölçeklerdeki politika belgelerinde tanımlanan amaçların, hedeflerin, göstergelerin ve bu göstergeleri takip etmek için gerekli verilerin incelenmesi gerektiğini belirtti. Marmara Belediyeler Birliği Veri ve Teknoloji Merkezi Direktörü Samet Keskin ise afet riskinin azaltılmasında verinin önemine dikkat çekti. Keskin, verinin sadece kendisinin değil, veriden üretilecek bilgi, analiz ve politikanın da önemli olduğunu vurguladı ve bunun yapılabilmesi için afet türleri, aktörleri ve mekanları gibi konularda birincil ve ikincil açık veriye ihtiyaç olduğunu söyledi. Ayrıca, farklı kurumların afete yönelik veri yönetimi kapasitelerinin farklılık gösterdiğini belirten Keskin, bu alanda hala kat edilmesi gereken bir yol olduğunu ifade etti.

Kamu Harcamaları İzleme Platformu (KAHİP) Eşsözcüsü Nurhan Yentürk, platformun yaptığı araştırmaya göre 2022 yılında 29 büyükşehir belediyesinin ortalama olarak toplam bütçelerinin yaklaşık %3,5'ini afetlerle ilgili hedeflere ayırdığını belirtti. Yentürk, yerel yönetimlerin afetlere ayırabildiği bütçenin TL olarak merkezi yönetiminkine göre çok daha düşük kaldığını ve bu durumun yerel ölçekte ve topluluk liderliğinde afet risk yönetiminin önemini artırdığını vurguladı. Hayata Destek Derneği Yerelleşme ve Savunuculuk Yöneticisi Serkan Denli ise mikro hibelerin afet risk yönetimindeki rolüne dikkat çekerek, mikro hibeler ile afetten etkilenen ve etkilenme riski bulunan bölgelerde yaşayan yerel toplulukların kendi geliştirdikleri önleme ve müdahale eylemlerinin desteklenmesi ve bu sayede afete dayanıklılıklarının güçlendirilmesinin mümkün olduğunu ifade etti.

Sürdürülebilir Kentler için Afet Direncinin Geliştirilmesi projesi kapsamında ilerleyen aşamalarda TESEV tarafından Afet Riskinin Azaltılması için Veriye Dayalı Stratejik Planlama Bilgi Notu hazırlanacak ve TESEV web sitesinde yayınlanacak.

Diğer İçerikler Haberler

Beş Ciltlik “Cumhuriyet’in 100 Yıllık Serüveninde Yerel Yönetimler ve Şehircilik” Serisi  Okurlarla Buluşuyor
#Kentleşme#Kültür

Beş Ciltlik “Cumhuriyet’in 100 Yıllık Serüveninde Yerel Yönetimler ve Şehircilik” Serisi Okurlarla Buluşuyor

03.06.2024 Devamını Okuyun >
Beş Ciltlik “Cumhuriyet’in 100 Yıllık Serüveninde Yerel Yönetimler ve Şehircilik” Serisi  Okurlarla Buluşuyor
#Kentleşme#Kültür

Beş Ciltlik “Cumhuriyet’in 100 Yıllık Serüveninde Yerel Yönetimler ve Şehircilik” Serisi Okurlarla Buluşuyor

03.06.2024 Devamını Okuyun >
Yıkıntı Atıklarının Yönetimi Rehberi İçin Lansman Yapıldı
#ÇevreYönetimi#AfetYönetimi

Yıkıntı Atıklarının Yönetimi Rehberi İçin Lansman Yapıldı

12.06.2024 Devamını Okuyun >
Yıkıntı Atıklarının Yönetimi Rehberi İçin Lansman Yapıldı
#ÇevreYönetimi#AfetYönetimi

Yıkıntı Atıklarının Yönetimi Rehberi İçin Lansman Yapıldı

12.06.2024 Devamını Okuyun >
8 Haziran Marmara Denizi Günü Coşkuyla Karşılandı
#MarmaraDenizi#ÇevreYönetimi

8 Haziran Marmara Denizi Günü Coşkuyla Karşılandı

10.06.2024 Devamını Okuyun >
8 Haziran Marmara Denizi Günü Coşkuyla Karşılandı
#MarmaraDenizi#ÇevreYönetimi

8 Haziran Marmara Denizi Günü Coşkuyla Karşılandı

10.06.2024 Devamını Okuyun >
MBB Encümeni Bursa’da Bir Araya Geldi

MBB Encümeni Bursa’da Bir Araya Geldi

03.06.2024 Devamını Okuyun >
MBB Encümeni Bursa’da Bir Araya Geldi

MBB Encümeni Bursa’da Bir Araya Geldi

03.06.2024 Devamını Okuyun >
Kent Dergisinin Yeni Sayısı
#Kentleşme#Kültür#ÇevreYönetimi

Kent Dergisinin Yeni Sayısı "Marmara Denizi" Kapak Dosyasıyla Çıktı

03.06.2024 Devamını Okuyun >
Kent Dergisinin Yeni Sayısı
#Kentleşme#Kültür#ÇevreYönetimi

Kent Dergisinin Yeni Sayısı "Marmara Denizi" Kapak Dosyasıyla Çıktı

03.06.2024 Devamını Okuyun >
Çözüm Laboratuvarı Kapsamında “Bakım Verenleri Destekleme Atölyesi” Düzenlendi

Çözüm Laboratuvarı Kapsamında “Bakım Verenleri Destekleme Atölyesi” Düzenlendi

28.05.2024 Devamını Okuyun >
Çözüm Laboratuvarı Kapsamında “Bakım Verenleri Destekleme Atölyesi” Düzenlendi

Çözüm Laboratuvarı Kapsamında “Bakım Verenleri Destekleme Atölyesi” Düzenlendi

28.05.2024 Devamını Okuyun >