11.04.2017

ABD'li Öğrencilere Türkiye’de Yerel Yönetimler Dersi

ABD’nin Utah Devlet Üniversitesi Jon M. Huntsman İşletme Fakültesi yüksek lisans öğrencileri Marmara Belediyeler Birliği’ni ziyaret etti. Heyete "Marmara Belediyeler Birliğinin Çalışma ve Sorumluluk Alanları" ve "Türkiye'de Kamu Yönetiminin Geçirdiği Süreçler ve Merkezi Yönetimin Yerel Yönetimlerle İlişkisi”” konulu bir sunum yapıldı. Dünyadaki yerel yönetim örnekleriyle Türkiye merkezi ve yerel yönetim sistemi tartışıldı ve Türkiye'nin yerel yönetim çerçevesinde geçirdiği tarihsel süreç anlatıldı.

Amerika Birleşik Devletleri’nin Utah Devlet Üniversitesi Jon M. Huntsman İşletme Fakültesi İşletme Yönetimi Profesörü Dr. Vijay R. Kannan, Yönetim Bilgi Sistemleri Departmanı Öğretim Üyesi Doç.Dr. Zsolt Ugray ve beraberlerindeki yüksek lisans öğrencilerinden oluşan akademik grup Marmara Belediyeler Birliği’ni ziyaret etti.
 

Birlik Yoğun Uluslararası İlişkilere Sahip
MBB Uluslararası İşbirliği Uzmanı İskender Güneş, heyete "Türkiye'de Kamu Yönetiminin Geçirdiği Süreçler ve Merkezi Yönetimin Yerel Yönetimlerle İlişkisi” konulu bir sunum yaptı. Türkiye'nin kamu yönetimi ve yerel yönetimler alanında geçirdiği süreçler hakkında bilgi veren Güneş, bu süreçte edinilen tecrübe ve çıktıların yerel yönetimlerin gelişimi açısından önemli bir birikim oluşturduğuna değindi. Gelinen süreçte iç ve dış faktörlerin sayesinde yaşanan yasal ve anayasal sistem değişimlerinin ötesinde vatandaşa hizmet sunumu anlamında yerinden yönetim, yönetişim, sosyal belediyecilik, e-devlet gibi kavramların da Türk yönetim literatürüne ve hizmet hayatına girmesiyle yerel yönetimlerin altın çağını yaşadığını belirtti. Bunun yanında Güneş: "Çağın getirdiği bilgi toplumu olgusu, serbest dolaşım ve ulaşımdaki kolaylıklar sayesinde farklı tecrübelerin yerinde görülmesi de hizmetin kalitesi ve vatandaşın hizmetlerin kalitesindeki beklentisinin yükselmesine önemli bir etki etmiştir " dedi.

MBB Uluslararası İşbirliği Direktörü Mustafa Özkul ise Marmara Belediyeler Birliği’nin yönetim, teşkilat yapısı ve faaliyetlerini öğrencilere anlattı. Birliğin çıkardığı yayınlardan ve online veri tabanlarından söz eden Özkul, Birliğin uluslararası alanda kademelenmeli bir yaklaşımla yoğun ilişkiler geliştirdiğini ve özellikle Balkanlar ve Arap dünyası ile çok yoğun işbirliklerine ve üyeliklere sahip olduğunu belirtti.
 

Türkiye Sürekli Büyüyen Ekonomisi ve Yerel Tecrübesiyle Yükselen Bir Yıldız
Özkul ayrıca; "Son 10 yıla baktığımızda Türkiye'nin ekonomisinin güçlendiğini görüyoruz. Yapılan yatırımlarla kişi başına düşen milli gelir 3 bin dolar iken bugün 10 bin doların üzerine çıktı. Türkiye'nin çalışmaları 2001 krizinden ders alarak, sürekli üstüne ne koyabilirim stratejisiyle ilerledi. Türkiye eğitim ve sağlık alanında çok ciddi ve kapsamlı yatırımlar yaptı. Bununla beraber yapılan yasal düzenlemelerle beraber nüfus, yüz ölçümü ve gelişmişlik endeksi gibi faktörleri de göz önüne alarak yerel yönetimlere de bütçeden ciddi oranda pay ayrılmaya başlandı. Bu rakam önceki yıllarda daha düşük seviyelerdeyken en son 2014 yılında bütçeden yerel yönetimlere ayrılan toplam pay daha yüksek olmuştur.”

Toplantının sonunda bir konuşma yapan Utah Üniversitesi Jon M. Huntsman İşletme Fakültesi İşletme Yönetimi Profesörü Dr. Vijay R. Kannan: "Konukseverliği için Marmara Belediyeler Birliği ve onun kıymetli yöneticilerine şükranlarımı sunuyorum. Türkiye'nin kamu yönetimi ve özelde yerel yönetimler alanında yaşadığı süreç ciddi olarak incelenmesi ve üzerinde dikkatle tartışılması gereken bir olgudur. Bu sebeple öğrencilerimiz ve biz şu anda sizlerle beraberiz ve Türkiye'nin edindiği tecrübeleri dinlemekteyiz. Dünyada toplumlar farklı yerlerde farklı süreçlerde ancak insan olmanın getirdiği aynı ortak değerler etrafında yaşarlar. Biz de bu ortak değerlerin insan hayatının vazgeçilmezi ve belki de en önemlisi olan kamu yönetimi alanındaki Türkiye yerel yönetim tecrübesini öğrenmek için buradayız" dedi.

Diğer İçerikler Haberler