11.04.2017

Ab Entegrasyonunda Yerel Yönetimlerin Yol Haritası Konuşuldu

Marmara Belediyeler Birliği, üyesi olduğu Güney-Doğu Avrupa Yerel Yönetim Birlikleri Ağı NALAS tarafından Viyana’da düzenlenen “Avrupa Entegrasyon Yol Haritası” toplantısına katıldı. Toplantı çerçevesinde NALAS ve üyeleri tarafından süreçte izlenecek yol tartışılarak değerlendirilirken Avusturya belediyelerinin bu süreçte yaşadığı tecrübeler de masaya yatırıldı.

NALAS’ın Avusturya Kamu Yönetimi Araştırma Merkezi ve Avusturya Şehirler ve Belediyeler Birliği işbirliğiyle düzenlediği “NALAS Avrupa Entegrasyon Yol Haritası” toplantısına MBB’yi temsilen  Uluslararası İşbirliği Merkezi Uzmanı Iskender Güneş katıldı. Toplantının başlangıcında NALAS Genel Sekreteri Kelmend Zajazi, "Bazı ülkelerde doğrudan yerel yönetimlerin AB Politikaları alanında haklarını destekleyecek bakanlıklar mevcut değildir. Bu nedenle yerel yönetim birlikleri merkezi yönetimin de desteğini alarak AB programlarında daha fazla katkı sağlayıcı ve katılım gösterici olmalıdırlar. Yerel yönetimlerin kendilerini AB alanında güncellemesi için lobicilik faaliyetlerine ağırlık vermesi AB programlarını takip etmesi yerinde olacaktır. NALAS, bu boşluğu doldurmak üzere bu yöndeki çalışmaların verimliliğini artırmak için bir dizi strateji hazırlamıştır. Buna göre; lobicilik, AB düzenleme ve yasal çalışmalarına katılım, AB fonlarının belirlenmesinde katkı sağlayıcı olma, yerel yönetim birliklerinin AB politikalarına katkı sağlama gibi öncelikleri hedefleyen taslak bir çalışma ortaya çıkmıştır" dedi. Bu çalışmanın onay alındıktan sonra uygulamaya geçeceği belirtildi.

NALAS Program Yöneticisi Milena Garthley günümüze kadar NALAS tarafından yapılan AB çalışmalarından bahsetti. Ayrıca NALAS faaliyetlerinin yürütülmesinde karşılaşılan güçlü ve zayıf yönler tartışılarak tehditler ve fırsatlar da değerlendirildi. AB Politikaları ve yasal düzenlemeler hakkında bilgi veren Garthley, AB projelerinin izlenmesi, AB uzmanlığı havuzu oluşturulması ve konu ile ilgili hazırlık belgeleri oluşturulması gibi hedefleri olduğunu ifade etti. Sadece belediyeler için değil birlikler için de AB projeleriyle ilgili öncelik verilecek konunun güncel projelerin araştırılması ve başvuru ile ilgili destek sağlanması olduğunu belirtti. Garthley; Avrupa Bölgeler ve Belediyeler Konseyi CEMR Başkanı ile NALAS Başkanı arasındaki ikili görüşmelerin sürdüğü bilgisini paylaştı.  Ayrıca AB2020 Programına 3 farklı başlıkla başvuru yapıldığını belirterek önümüzdeki Kasım ayına kadar başvurunun sonucunun alınacağını ifade etti.

Sonrasında ise Avusturya Şehirler ve Belediyeler Birliği Temsilcisi Melanie Lutz, Avusturya yerel yönetimlerinin AB'ye uyum sürecinde elde ettiği tecrübeler ve AB fonlarından faydalanma süreçlerini ele alan bir sunum yaptı. Lutz; "Bu süreçte Avusturya Şehirler ve Belediyeler Birliği tarafından belediyelere; AB fonları ve kentsel boyut ile ilgili çalışma grubu oluşturulması, danışma süreçlerine katılım, AB programlarının yapısal fonlarıyla ilgili lobicilik faaliyetleri yürütme, AB fonlarının ulusal düzeyde izlenmesi için kurulmuş olan gruplara katılım gösterme ve sonuçları iyileştirmek için çeşitli çalışmalar yürütülmüştür" dedi.

Konuşmaların ardından NALAS’ın yerel yönetimlere AB üyelik ve üyelik öncesi sürecinde izlemesi gereken yol hakkında ve kapasitelerini artırmaları yönünde sağlayacağı desteğin değerlendirildiği ve yapılacak faaliyetlerin incelendiği çalıştaya geçildi. 

Diğer İçerikler Haberler