06.02.2018

9. Dünya Kentsel Forumu Düzenlendi

Birleşmiş Milletler Habitat Programı tarafından bu yıl dokuzuncusu düzenlenen Dünya Kentsel Forumu (World Urban Forum), “Yeni Kentsel Gündem” temasıyla 7-13 Şubat 2018 tarihleri arasında Malezya’nın başkenti Kuala Lumpur’da gerçekleştirildi.

165 ülkeden yaklaşık 22 bin kişinin katıldığı forum, Ekim 2016 tarihinde Birleşmiş Milletler Konferansında kabul edilen “Yeni Kentsel Gündem” konusu ekseninde birçok eş zamanlı oturum ve etkinliğin yanı sıra sergiye ev sahipliği yaptı. Üst düzey devlet ve şehir temsilcileri; yuvarlak masa toplantıları, özel oturumlar, paneller ve paydaş toplantıları vasıtasıyla uygulamaya ve politika üretmeye yönelik fikir alışverişinde bulundu. Forum kapsamında ayrıca çeşitli odak konularında teknik gezi ve eğitici etkinliklere de yer verildi.

Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin gerçekleştirilmesine yönelik hazırlanan Yeni Kentsel Gündem’in uygulama adımları; yerel, ulusal ve bölgesel düzeyden kamu sektörü, özel sektör ve sivil toplumu temsilen gelen katılımcılar tarafından tartışıldı. Forumun sonunda katılımcılar tarafından Yeni Kentsel Gündemin uygulanmasına yönelik Kuala Lumpur Deklarasyonu yayınlandı.

Foruma Marmara Belediyeler Birliğini temsilen Genel Sekreter M. Cemil Arslan, Uluslararası İşbirliği Koordinatörü Burcuhan Şener, Şehir Planlama Koordinatörü Ezgi Küçük ve MBB İştiraki Marmara Eğitim ve Organizasyon Şirketi Genel Müdürü Salih Döğenci katıldı. 

Diğer İçerikler Haberler