11.04.2017

“7 Milyar Hayal, Bir Gezegen; Ona Gözün Gibi Bak”

Dünya Çevre Günü doğayı ve dünyayı korumak için küresel bir farkındalık yaratma amacıyla her yıl 5 Haziran’da kutlanıyor. Birleşmiş Milletler Çevre Programı kapsamında 1972 yılından beri kutlanan Dünya Çevre Günü’nün bu yılki teması “7 Milyar Hayal. Bir Gezegen. Ona Gözün Gibi Bak.”

Dünya Çevre Günü, her bireye dünya adına sorumluluk sahibi olduğunu ve değişimin aktörlerinden olabileceklerini hatırlatmayı amaçlıyor, kişisel aksiyonları gezegenin üzerinde üst düzeyde bir pozitif etki yaratacak kolektif bir güce dönüştürmeyi hedefliyor.  

Bundan 40 yıl önce bir çevre hassasiyetiyle kurulmuş olan Marmara Belediyeler Birliği’nin Başkanı Recep Altepe, Dünya Çevre Günü’ne ilişkin bir mesaj yayınladı. Birliğin, 1975 yılında Marmara Denizi’nin temizliği amacıyla kurulduğuna, çevreyi koruma noktasında bugün de güçlü ve somut adımlar attığına dikkat çeken Altepe, şunları söyledi: “Birlik olarak çevrenin korunması alanındaki sorumluluğumuzu 177 üye belediyemizle kolektif olarak yerine getiriyoruz. Çevre koruma faaliyetlerinde yerel yönetimlerin yetkilerinin artırılması ve bunların mevzuat kapsamında yapılacak değişiklikler hayata geçirilmesi büyük önem taşıyor. Hava kirliliğinin önlenmesinden, atık su arıtımlarına; katı atıkların kontrolünden, çevresel gürültünün önüne geçilmesine kadar entegre bir çevre yönetiminin benimsenmesi son derece faydalı olacaktır. 40 yıl önce benimsediğimiz vizyon doğrultusunda bugün çevre alanındaki çalışmalarımız Marmara Belediyeler Birliği (MBB) bünyesindeki Çevre Yönetim Merkezi tarafından sürdürülüyor.”

Temiz bir çevrede yaşamanın, aynı zamanda kaynakları verimli kullanmakla ilgili olduğunun da altını çizen Altepe, çevrenin korunmasında bireysel çabaların çok önemli olduğuna da vurgu yaptı: “Sürdürülebilir gelişmenin amacı yaşam kalitesini tüm insanlar için çevreye zarar vermeden, gelecek nesillerin ihtiyaç duyacağı kaynakları riske atmadan artırmaktır. Bizler bunu tüketim alışkanlıklarımızı daha az enerji, daha az su harcayarak ve daha az kaynak harcayan ürünler kullanmaya yönelerek başarabiliriz.  Dünya Çevre Günü’nü kutlarken kendi ekolojik etkimizin farkına varmamız, yaptığımız tercihlerin çevresel sonuçları üzerine düşünmemiz lazım. Gittikçe küreselleşen dünyada 7 milyar insanla birlikte yaşarken, kişisel aksiyonların gücünü yadsımak çok kolay. Ama Dünya Çevre Günü, insanlara kişisel tercihlerimizin etrafımızdaki dünyayı şekillendiren esas şey olduğunu hatırlatıyor. Tüketiciler olarak günlük kararlarımız milyarlarla çarpılınca çevre üzerinde devasa bir etki yaratıyor. Bu tercihlerden bazıları doğal kaynakların daha da tükenmesine yol açarken diğerleri narin ekosistemleri korumaya katkı sağlıyor. Ama her seferinde seçim bizim, bunu unutmamalıyız.

Bugün küresel çevrenin süregelen tahribatına yol açan temel nedenler sürdürülebilir olmayan tüketim ve üretimdir. İnsanoğlunun doğal dünya ile olan ilişkisi son 50 yılda insanlık tarihinde daha önce hiç olmadığı kadar değişti; doğal kaynakların kullanımı giderek arttı ve bu çevrenin bozulmasına yol açtı. Tüketim hızı ve popülasyon artışı -2050 yılında dünya nüfusunun dokuz milyar olacağı öngörülüyor- bu şekilde artmaya devam ederse sonuçların neler olabileceğini düşünmek zorundayız. Azalan ve kısıtlı olan kaynakların ortaya çıkardığı güçlükleri müreffeh ekonomiler ve gelecek nesiller için sağlıklı bir gezegen yaratma yolunda fırsata dönüştürmek için hala vaktimiz var. Sadece 7 milyar insandan her birinin daha bilinçli kaynak tüketimi için sadece bir tek adım attığını düşünün. Herkes bu hayale inanır ve gerçekleşmesi için çalışırsa değişim mümkün olacak. Yerel yönetimlere de bu noktalarda büyük görevler düşüyor. Vatandaşları bilinçlendirmek ve onları bilinçli tercihlere yönlendirmek öncelikli vazifelerimizden biri olmalı.”