11.04.2017

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Eğitimleri Verildi

Mevzuatta yapılan son değişiklikler kapsamında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Sakarya Büyükşehir ve Orhangazi belediyelerinde ele alındı.

Orhangazi Belediyesi ve Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nde üçer gün arayla büyükşehir ve ilçe belediyelerinde çalışan personele yönelik olmak üzere mevzuatta yapılan son değişiklikler çerçevesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu eğitimi düzenlendi. Söz konusu eğitim, Marmara Belediyeler Birliği İnsan Kaynakları Müdürü Mustafa Şahin tarafından gerçekleştirildi.

Eğitim kapsamında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Genel ve Katma Bütçeli Kurumlar, İl Özel İdareleri ve Belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlarda, kanunlarla kurulan fonlarda, kefalet sandıklarında ve beden terbiyesi bölge müdürlüklerinde çalışan memurlar hakkında uygulanış hükümleri ele alındı.

657 sayılı kanunun devlet memurlarının hizmet şartlarını, niteliklerini, atanma ve yetiştirilmelerini, ilerleme ve yükselmelerini, ödev, hak, yüküm ve sorumluluklarını, aylıklarını ve ödeneklerini ve diğer özlük işlerini düzenlediğinden bahsedildi. Memur, sözleşmeli personel, geçici personel ve işçi olmak üzere ayrıca istihdam şekillerine göre memurlar ve emeklilerin, çekilen ve çekilmiş sayılanların yeniden atanmaları detaylıca irdelendi.

Diğer İçerikler Haberler