Turgut Cansever Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi

2008 yılında oluşturulmaya başlanan adını Mimar Turgut Cansever’den alan Turgut Cansever Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi, Türkiye'nin ilk şehir ve yerel yönetimler ihtisas kütüphanesidir.
 
Turgut Cansever Kütüphanesi ve Bilgi Merkezinin kuruluş amacı; bilgi ve belgeleri bütün araştırmacıların, akademik çalışma yapanların, üniversite öğrencilerinin ve bütün belediye çalışanlarının kullanımına sunacak şekilde düzenlemek, mevcut bilgi kaynaklarından en iyi şekilde yararlanılmasını sağlamak amacıyla her düzeydeki kullanıcıya kurum içi ve dışında hizmet vermektir.
 
Kütüphanemizde 14.940 kitap, 2.425 basılı dergi olmak üzere toplam 17.365 materyal bulunmaktadır. Yerel yönetimler alanında yayınlanmış kitapların en geniş künyesi (1.168) araştırmacıların hizmetlerine sunulmuştur.   
Kütüphanede Bulunan Kaynak Eserlerin Başlıkları
 

Yerel Yönetimler Siyaset ve Politika
Uluslararası İlişkiler Kamu Yönetimi ve Sorunları
Avrupa Birliği Kamu Maliyesi
Mimarlık, Kamu Binaları Sanat(Resim, Grafik, Fotoğrafçılık)
Hukuk Çevre Sorunları
Coğrafya ve Seyahat Türkiye Tarihi
Osmanlı Tarihi Kent Planlaması
Jeoloji Depremler
Edebiyat Sosyoloji
Felsefe, Psikoloji Gelenek Görgü Halkbilim
Ekonomi Dünya Toplulukları
Dil ve Dil Bilimi Süreli Yayınlar
Tezler Danışma Kaynakları(Ansiklopedi, Sözlük, Almanak vb)


Turgut Cansever Kimdir?

Mimarlık ve düşünce tarihimizin mihenk taşı Turgut Cansever, medeniyetimizin insan yetiştirme modelini görünür kılan bir kültür adamıdır. Yaşadığı topluma duyarlılığını yitirmeden, varlık sorgulamasını mimari eserleri kadar kitaplarına ve uygulama alanına cesurca taşımış, özgün yorumları ve söylemi ile çağdaş çizginin üzerinde zamana meydan okumuştur. “Bilge Mimar” olarak tanınan Cansever, mekâna müdahale etmeyi ve onu dönüştürmeyi ciddi bir sorumluluk olarak görmekte, insan-mekân ilişkisini bir tür dostluk ilişkisi olarak tanımlamaktadır. Mesleği ile yaşadığı bu özel ilişki sayesinde, özgün mimari mekân uygulamaları ile Ağa Han Mimarlık Ödülü’ne üç kez layık görülmüş, ulusal ve uluslararası birçok yarışmada başarılar elde etmiştir. 

 
Turgut Cansever, 1920 yılında Antalya'da doğmuş, Galatasaray Lisesi’ni tamamladıktan sonra 1946 yılında Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Yüksek Mimarlık Bölümünden mezun olmuştur. 1949 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümünde tamamladığı “Osmanlı ve Selçuklu Mimarisinde Sütun Başlıkları” başlıklı doktora teziyle, sanat tarihi doktoru unvanını almıştır. 1947 - 1951 yılları arasında Devlet Güzel Sanatlar Akademisinde öğretim üyeliği yapmıştır. 1951 yılında kendi mimarlık bürosunu kurmuş ve aşkla bağlı olduğu mesleğini sürdürmüştür. 1960 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinden “Modern Mimarinin Sorunları” adlı akademik çalışması ile doçent unvanını almıştır. 1974 - 1975 yıllarında İstanbul Nazım Plan Bürosu başkanlığı ve Dünya Bankası İstanbul Metropol Planlama Projesi başkanlığını yürütmüştür. 1974 - 1976 yılları arasında Avrupa Konseyi Türk Delegasyonu üyeliğini yürütmüştür. 1983'te Ağa Han Mimarlık Ödülü Büyük Jürisi’nde görev almıştır. Sonraki yıllarda, 1951 yılında kurduğu özel mimarlık bürosunda çalışmalarını sürdürmüştür. Cansever, 22 Şubat 2009 tarihinde İstanbul’da vefat etmiştir. 

Mimar Turgut Cansever
 
“… Mimarînin görevi … dünyayı güzelleştirmektir”