ŞEHİR TEKNOLOJİLERİ VE İNOVASYON MERKEZİ
(ŞTM)
ŞTM Nedir?

ŞTM, şehir teknolojileri alanında disiplinli, bilimsel ve uygulamaya dönük araştırma ve projeler yapan, ürün ve yöntemler geliştiren, şehri yönetenler, şehirde yaşayanlar, şehre hizmet verenler vb. için şehir ile ilgili bilgiler üreten ve danışmanlığını yapan, Türkiye’yi uluslararası düzeyde temsil etmek amacıyla kurulmuş bir araştırma ve geliştirme merkezidir.

 
ŞTM’in Amaçları

- Şehir teknolojileri ve sistemleri eksenli bilgi toplumuna geçişte araştırma, uygulama ve politika geliştirme çalışmaları için ortak bir platform oluşturmak
- Akıllı Şehircilik kavramının ve uygulamalarının tabana yayılımını sağlamak
- Şehir teknoloji ve sistemleri ile ilgili ulusal ve uluslararası kuruluşları takip etmek ve işbirliği yapmak
- Şehirlerin ihtiyaçlarının karşılanması ve sorunlarının sürdürülebilir çözümler ile donatılması ve yönetilmesi için projeler geliştirmek
 

ŞTM’in Sektörel ve Bölgesel Etkileri


​- Bu projede var olan genç potansiyelimiz eğitilecek ve fikirleri ve ya projeleri hayata geçirilecektir.
​- Gerçekleşen projelerin yayılımı sağlanacak, aynı projelerin farklı kurumlar tarafından yapılması ile yaratılan kaynak israfı azaltılacaktır. Projelerin kazanımları artarak diğer projelere aktarılabilecektir.
​- Uzmanlık gereken alanlarda işbirliği sağlanacak. Bu işbirliklerin üniversite, özel sektör, kamu ve STK ayağı belirlenecektir ve bu sayede projeler daha hızlı hayata geçirilebilecektir.
​- Ulusal ve uluslararası konferanslara katılarak temsil kabiliyeti artırılacak ve dünyadaki yenilikler eş zamanlı Türkiye’ye aktarılabilecektir.
​- Akıllı şehircilik kapsamında yeni ürün, bilgi, birikim, teknik, yöntemler geliştirilecektir.
​- Ülkemizde ki entelektüel sermaye geliştirilecek ve bu birikimin Türkiye ye katma değer getirmesi sağlanacaktır.
​- Ülkemizde birlikte çalışabilirlik konusunda yeni yöntemler belirlenecek ve kapasitesi artacaktır.